Pielęgnowanie dzieci gorączkujących

Ze względu na niedojrzałość centralnego ośrodka termoregulacji niemowlęta, dzieci szybko reagują na infekcje i zaburzenia od¬żywiania np. na niedostateczną podaż płynów, podwyższeniem cieploty ciała
i pogorszeniem stanu ogólnego.
Objawy towarzyszące gorączce:
- przyspieszone tętno i częstość oddechów,
- utrata apetytu,
- wzmożone pragnienie,
-nudności i wymioty,
- zmniejszone oddawanie moczu (oliguria),
- bóle glowy i kończyn,
- u niemowląt narastający niepokój i niechęć do picia.

Powikłania:
- Drgawki gorączkowe. Przy gwaltownym wzroście temperatury dzieci bardzo często reagują napadem drgawek, trudnym do od¬różnienia od innych drgawek pochodzenia mózgowego. .
- Majaczenie gorączkowe. Choroby zakaźne z dlugo utrzymującą się gorączką mogą być przyczyną majaczenia przebiegającego z halucynacjami wzrokowymi, niepokojem i pobudzeniem.
- Dreszcze. Pobudzenie ośrodka termoregulacji w mózgu prowa¬dzi do silnych drżeń mięśniowych, "szczękania zębami", marz¬nięcia i gwaltownego wzrostu temperatury.
Wskazówki dotyczące pielęgnacji dzieci gorączkujących:
- cichy, zaciemniony pokój, unikać przeciągów, zależnie od wieku dziecka przyjęcie także jednego z rodziców,
- przestawne, regulowane lóżko odpowiednie do wieku dziecka;
- regurarnie kontrolowaći dokumentować tętno ciśnienie krwi, oddech, stan świadomości i temperaturę ciała,
- prowadzić bilans wodny (ważenie pieluch),
- rozpoznać narastający niepokój, dreszcze, majaczenie gorączko¬we i drgawki gorączkowe;
- nie zostawiać dziecka samego, poświęcać mu dużo uwagi,
- bierne lub aktywne zajęcia (np. czytanie, majsterkowanie) za¬leżnie od ciężkości choroby
(dzieci chore często są niechętne)
- uwzględnić subiektywne poczucie choroby dziecka (np. dziecko czuje się ciężko chore);
- reżim łóżkowy tylko do chwili spadku gorączki,
- ułożenie przystosowuje się zależnie od ciężkości choroby, dzie¬ci same znajdują sobób najwygodniejszą pozycję,
- mycie całego ciała chorego dziecka lub pomoc przy myciu, w ra¬zie konieczności tylko mycie częściowe,
- pościel i bieliznę zmieniać zależnie od potrzeb,
- staranna pielęgnacja jamy ustnej;
- u dzieci nie chodzących , kompleksowa profilaktyka wyjątki: u dzieci z reguły nie jest konieczna profilaktyka przeciwza¬krzepowa, profilaktyka przykurczów
tylko u pacjentów z du¬żym ograniczeniem poruszania się;
- zapewnić dostateczną ilość płynów, dieta "na życzenie", zabro¬ nione są potrawy wzdymające i ciężko strawne;
- przestrzegać podstawowych zasad higieny
- środki obniżające temperaturę:
- w przypadku gorących kończyn - okłady na podudzia,
- dziecko przykryć tylko lekko,
- napoje chłodne (nie zimne),
- leki obniżające temperaturę według zaleceń lekarza

Dodaj swoją odpowiedź