Ignacy Jan Paderewski - Człowiek XX wieku

CZŁOWIEK XX WIEKU

Chciałbym opisać niesamowitą osobę Ignacego Jana Paderewskiego herbu Jelita. Urodził się 6 listopada 1860 roku we wsi Kuryłówka na Podolu. Był pianistą, kompozytorem, działaczem niepodległościowym i politykiem (premier, minister spraw zagranicznych i przewodniczący rady narodowej). Przeżył wiele dramatycznych dla narodu wydarzeń: powstanie styczniowe, I wojnę światową, odzyskanie niepodległości i zmagania z tworzeniem własnego państwa, wreszcie II wojnę światową. W wielu z nich brał czynny udział.
Zdobył wykształcenie w warszawskim Instytucie Muzycznym. Uczył się grać na fortepianie pod kierunkiem Rudolfa Strobla, Juliusza Janoty, Romana Schloczera i Pawła Schloczera. W 1915 razem z Henrykiem Sienkiewiczem założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. 16 stycznia 1919 został premierem, pełniąc również funkcję ministra spraw zagranicznych. Razem z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu, zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową. Jego bezpartyjny rząd był krytykowany w kraju zarówno przez lewicę, jak i prawicę, dlatego w grudniu 1919 podał się do dymisji.
Koncertował w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii. Zajmował się także działalnością charytatywną
Po śmierci Piłsudskiego w 1935 Paderewski współtworzył tzw. Front Morges - domagał się demokratyzacji życia politycznego w państwie i popierał wybór Paderewskiego na prezydenta Polski.
Paderewski zmarł na zapalenie płuc 29 czerwca 1941 w pokoju hotelowym w Nowym Jorku. Pochowano go na Narodowym Cmentarzu w Arlington w pobliżu Waszyngtonu, a 29 czerwca 1992 trumnę z jego prochami sprowadzono do krypty w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Odznaczenia:
- Order Orła Białego
- Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari
- Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
- Złoty „Wawrzyn Akademicki”
- Krzyż Wielki Legii Honorowej
- Rycerz Wielkiego Króla Orderu Imperium Brytyjskiego

Najważniejsze dzieła:
- Menut G-dur
- Koncert fortepianowy a-moll
- Fantazja polska na fortepian I orkiestrę
- Symfonia h-moll
- Opera Manru
- Humoreski koncertowe (np. Krakowiak fantastyczny)

Uważam, że pan Paderewski bardzo zasługuje na miano Człowieka XX Wieku. Był bardzo wszechstronny i utalentowany – można go nazwać również człowiekiem renesansu. Walczył dla nas - dla Polski i Polaków. W dużym stopniu przyczynił się do ustabilizowania i demokratyzacji życia. Pokazywał Polskę (i nasz folklor) w sposób nietypowy, poprzez swoje koncerty fortepianowe.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Polacy w służbie nauki, kultury i techniki w drugiej połowie XIX wieku.

Druga połowa XIX wieku była dla narodu polskiego okresem dalszego pozostawania pod rozbiorami i pozbawienia własnej państwowości. Powodowało to rozbicie narodu jako całości, a więc niemożność kumulacji wysiłków na rzecz narodowego rozw...

Język polski

Polski patriotyzm kiedyś i teraz. Co to znaczy być patriotą we współczesnej Polsce? Czy u progu XXI w. patriotyzm jest potrzebny?

W każdym z języków świata istnieją słowa wzniosłe, patetyczne jak ojczyzna, honor, szlachetność, wyrażające myśli, idee, które słyszymy w czasie każdego narodowego święta, o których czytamy w szkolnych lekturach i widzimy na ekrana...