Karol zasłużył na przydomek Wielki

Moim zdaniem Karol zasłużył na przydomek Wielki. Był ,,najlepszym' władcą z rodu Karolingów, następca Pepina. Karol zwany przes potomnych Wielkim, zbrojnie rozszerzył granice Królestwa i umocnił swoją władzę. Ciągłe wojny wymagały sprawnej gospodarki, dlatego też nowy władca ujednolicił system miar i wag. dbał też o rozwój handlu z Północą i Wschodem. w zarządzaniu zrezygnował z usług majordoma, rozdzielając zadania między urzędników, którzy kierowali skarbem, kancelarią, stołem i stajnią. Kraj został podzielony na hrabstwa i znajdujące się w obszarach przygranicznych marchie. W 800r. w Rzymie Karol otrzymał z rąk papieża koronę cesarską. W ten sposób stał się spadkobiercą dawnej potęgi cesarstwa rzymskiego. Karol również przywiązałwielką wagę do rozwoju szkolnictwa i nauki. W 789r. wydał zarządzenie o zakładaniu szkół kościelych aby kandydaci na księży mogli być odpowiednio wykształceni. Przedmiotami nauczania była: gramatyka, retoryka, dialektyka, geometria, astronomia, i muzyka. Dla podniesienia poziomu nauki władca zapraszał uczonych z zagranicy. Na dworze w Akwizgranie zorganizował dla nich akademie, gdzie mogli dyskutować i prowadzić swe badania. P anowanie K arola Wielkiego przyniosło więc odrodzenie się dawnych, wspaniałych wzorów starożytnej sztuki, języka i literatury.
Uważm że Karol Wielki zasłużył na przydomek Wielki, gdyż zrobił wiele pożytecznych rzeczy.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Kazimierz Wileki. Dlaczego nosił taki przydomek?

Dlaczego Kazimierz Wielki nosił przydomek "wielki" ?
Kazimierz Wielki 1310-1370.
Kazimierz Wielki był synem Władysława Łokietka i księżnej Jadwigi. Urodził się w 1310 roku w Krakowie. Zmarł w 1370 roku. Na tronie zasiadł w wieku ...

Historia

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki władca czy dyplomata
Król Kazimierz Wielki panował w latach 1333-1370. Okoliczności, w jakich przejmował władzę po swym ojcu Władysławie Łokietku nie były dla niego sprzyjające, gdyż Polska przeżywała bardzo trudn...

Historia

Polityka władców polskich po zjednoczeniu.

Plan wydarzeń przedstawionych w książce Pawła Jasienicy "Polska Piastów"
( od rozdziału "Próby zjednoczenia").

Próby zjednoczenia
I

1. 1278r. – śmierć Bolesława Rogatki ( księcia śląskieg...

Historia

Władysław IV

WŁADYSŁAW IV

Celem poniżej zamieszczonej pracy, jest przybliżenie czasów i wydarzeń oraz osoby króla Polski Władysława IV-ego. Nie ma najmniejszej wątpliwości , że Władysław IV oraz epoka , w której zaistnia...

Historia

Władysław IV - Moja ocena króla.

Tematem mojej pracy, jest przybliżenie osoby króla Polski Władysława IV panującego w latach 1632 – 1648 oraz ocena jego postępowania wobec kraju. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Władysław IV oraz epoka, w której zaistniał politycz...