Zjednoczenie Niemiec.

Zjednoczenie Niemiec
1.Koncepcje zjednoczenia Niemiec:
-koncepcja Małych Niemiec
-koncepcja Wielkich Niemiec.
2. Inicjatorami procesu zjednoczenia Niemiec byli:
-król Prus od 1861 Wilhelm I Hohenzollern
-premier Prus od 1862- Otto von Bismark.
3. Etapy zjednoczenia Niemiec:
-utworzenie niemieckiego związku celnego z inicjatywy Prus w 1834 (w jego skład weszło 18 państw niemieckich, zlikwidowano bariery celne i utworzono jednolity rynek niemiecki)
-wojna z Danią, 1864 o Szlezwik i Holsztyn, siły prusko-austriackie pokonały wojska duńskie, Szlezwik przypadł Prusom, a Holsztyn Austrii.
-wojna Prus z Austrią w 1866:
a. bitwa pod Sadową 03.07.1866, klęska Austrii
-w wyniku postanowień traktatu pokojowego podpisanego w Pradze, Austria traciła na rzecz Prus Holsztyn , Państwa Włoskiego Wenecję, a cesarz Franciszek Józef I wyraził zgodę na rozwiązanie Związku Niemieckiego, utworzono Związek Północno-Niemiecki pod przewodnictwem Prus, w skład którego weszło 19 państw niemieckich na północ od Menu.
-wojna Prus z Francją (1870-1871)
a. bitwa pod Sedanem 1-2.09.1870- klęska Francji, do niewoli wzięty cesarz Napoleon III
b. bitwa o twierdzę Metz- klęska Francji 1870
c. rozejm w 01.1871
-traktat pokojowy we Frankfurcie nad Menem 10 maja 1871- Francja traci na rzecz Niemiec Alzację i Lotaryngię, zostaje zmuszona do zapłacenia kontrybucji w wys. 5 mld franków w złocie i musiała zgodzić się na przemarsz wojsk niemieckich ulicami Paryża
-w grudniu 1870 do Związku Północno-niemieckiego przystąpiły kraje katolickie Badenia, Bawaria, Wichtenbergia, 18.01.1871 w Sali lustrzanej w Wersalu ogłoszono utworzenie cesarstwa niemieckiego (II Rzeszy Niemieckiej), cesarzem został król Prus, Wilhelm I, kanclerzem Otto von Bismark, cesarstwo było federacją składającą się z 22 państw, 3 wolnych miast oraz Alzacji i Lotaryngii, władzę ustawodawczą stanowił 2 izbowy parlament: rada związku Bundestag i sejm rzeszy Reichstag.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Zjednoczenie Niemiec i Zjednoczenie Włoch

Zjednoczenie Włoch (wł. Risorgimento) - historyczne wydarzenie, zapoczątkowane w 1861 roku i stanowiące proces ciągnący się przez kilkanaście lat.
Zjednoczenie Włoch
Królestwo Piemontu (ze stolicą w Turynie) podbiło w 1860 roku P...

Historia

Zjednoczenie Niemiec (RFN+NRD)

Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie strzeżone granice, różne syst...

Historia

Zjednoczenie Niemiec (1990)

Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie strzeżone granice, różne syst...

Historia

Zjednoczenie Niemiec i Włoch - podobieństwa i różnice

Zjednoczenie Włoch i zjednoczenie Niemiec. Dwa wielkie i nieuniknione procesy dzięki którym utworzone zostały dwa potężnie i wpływowe państwa. Kraje te miały i mają ciągle wpływ na losy Europy i Świata. Proces zjednoczenia przebiegał i...

Historia

Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec.

Niemcy po Wiośnie Ludów. Wzrost znaczenia Prus - wojna z Austrią.

* Wielkie zagadnienia ludzkości rozwiązuje się nie mowami i uchwałami większości, jak to błędnie mniemano w latach 1848 i 1849, lec...

Historia

Zjednoczenie Niemiec 1871

Niemcy po Wiośnie Ludów. Wzrost znaczenia Prus - wojna z Austrią.
„Wielkie zagadnienia ludzkości rozwiązuje się nie mowami i uchwałami większości, jak to błędnie mniemano w latach 1848 i 1849, lecz krwią i żelazem.”
Otto vo...