"Kamienie na szaniec" - działania w Małym Sabotażu.

Działania w Małym Sabotażu:

1. Tłuczenie szyb fotografom (Alek)
2. Akcja w kinach - slogany, ulotki dla młodzieży (Rudy)

3. Akcja przeciw Paprockiemu - czytelnikowi gazet niemieckich -> wysyłanie listów, tłuczenie szyb, ogłoszenia o rzekomej sprzedaży słoniny i węgla, nękania, dręczenia telefoniczne, obraźliwe hasła na murach, wywieszenie klepsydry o rzekomej śmierci jego żony

4. Rysowanie żółwi (powolna robota w zakładach okupanckich)
5. Oddziaływanie na społeczeństwo, "uczenie ludzi rozumu", upowszechnianie walki cywilnej

6. "Wojna z Goebbelsem" - wypisywanie litery V (od "Victory") - zwycięstwo), a potem dopisywanie "Deutschland verloren" - Niemcy zgubione)

7. Akcja przeciw sklepom
8. Zrywanie flag hitlerowskich
9. Zdjęcie niemieckiej płyty z pomnika Kopernika

10. Rysowanie <Polska Walcząca>, stemplowanie i sprzedawanie gazet niemieckich
11. Zorganizowanie przez Zośkę szkolenia żołnierskiego dla całego Hufca SzSz (okopy, rzeki, plany)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Kamienie na szaniec" plan wydarzeń małego sabotażu i akcji dywersyjnej.

Działania w Małym Sabotażu:
1. Tłuczenie szyb fotografom (Alek)
2. Akcja w kinach - slogany, ulotki dla młodzieży (Rudy)
3. Akcja przeciw Paprockiemu - czytelnikowi gazet niemieckich -> wysyłanie listów, tłuczenie szyb, ogło...

Język polski

"Kamienie na szaniec" streszczenie.

Słoneczne dni

Chłopaki z drużyny Buków pracowali nad rozwojem umysłowym jak i osobowościowym. Alek pragnął być opanowany.( założenie opatrunku chłopowi).Był również doskonałym narciarzem, był wielkim fanem kina. Zawsze przy...

Język polski

Streszczenie lektury "Kamienie na szaniec".

„Pisałem z potrzeby serca”
Kamyk jak harcerz chciał ukazał ideał Polski godnej szacunku.Służbę pełnił 60 lat od 1918 roku.Urodził się w 1903 w w-wie.Matka – Petronela Kaźmierczak była chłopką spod Łęczycy a ojciec J...

Język polski

Opracowanie lektury "Kamienie na szaniec".

Witam, miałam napisać sprawozdanie z lektury "Kamienie na szaniec" i nie do końca jestem pewna czy dobrze ją napisałam. Tu ją zamieszczam.

Pierwsze wydanie książki "Kamienie na szaniec" A.Kamińskiego ukazało si...

Język polski

"Kamienie na szaniec" - charakterytyka zbiorowa pokolenia Kolumbów.

Aleksander Kamiński napisał: „To książka o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć”- charakterystyka zbiorowa pokolenia Kolumbów

Patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się...