Charakterystyka Romea Monteki.

Romeo Montekio był głównym bohaterem książki Williama Szekspira pt. ?Romeo i Julia?. Romeo był młodym, przystojnym oraz kochliwym romantykiem, a zarazem mieszkańcem Verony. Był dobrze zbudowany tak więc pojedynki nie sprawiały mu większych trudności. Dbał o swój wygląd. Wykazał się ogromną odwagą narażając swoje życie by dotrzeć do ukochanej Julii. Potrafił stanąć w obronie honoru swojej rodziny lub miłości. Unikał utarczek z Kapuletmi wiedząc, iż dalsze nieporozumienia między ich rodzinami mogą zaszkodzić związkowi Romea i Julii. Mimo wcześniejszych konfliktów między ich rodzinami miał szacunek do krewnych ukochanej. Kochał Julię prawdziwie i głęboko. Był jej oddany oraz wierny. Ponad wszystko cenił miłość i przyjaźń. Od czasu poznania Julli, Romeo znacznie się zmienił. Stał się bardziej pokorny, dojrzał wewnętrznie, unikał walki. Załamany po otrzymaniu wieści o śmierci ukochanej postanawił umrzeć przy jej boku. Jego miłość była na tyle silna, że bez zastanowienia wypił śmiertelną truciznę. Według mnie bezinteresowne i bezgraniczne uczucie Romea do Julii jest imponujące. Uważam, że postać Romea jest interesująca ze względu na jego szczere uczucia i odważne czyny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Romea Monteki i Julii Kapulet, daję NAJ!!!

Charakterystyka Romea Monteki i Julii Kapulet, daję NAJ!!!...

Język polski

Charakterystyka Romea Monteki

Charakterystyka Romea Monteki...

Język polski

Charakterystyka Romea Monteki

Romeo to główny bohater dramatu Williama Szekspira pt. "Romeo i Julia". Pochodzi z bogatego rodu Montekich, w obronie którego jest gotów walczyć na śmierć i życie.

Niewiele wiemy o wyglądzie zewnętrznym młodzieńca. Możemy si�...

Język polski

Charakterystyka Romea Monteki.

Romeo pochodził z rodu Mintekich. Był szlachcicem. Jego dwaj przyjaciele to Merkucio i Benwolio. Odznaczał się urodą -uważano go za przystojnego. Miał około 20 lat, nie znamy jego dokładnego wieku. Mieszkał w Veronie. Romeo początkowo by�...

Język polski

Charakterystyka Romea Monteki.

Romeo Monteki jest głównym bohaterem dramatu pt."Romeo i Julia" Williama Szekspira.
W książce nie ma podanych wiadomości o Romeo typu: jego wiek, wygląc. Jednak wiemy, że pochodzi on z zamożnej rodziny.
Romeo na początku...