"Koniec i Początek" interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej

Wiersz Wisławy Szymborskiej pt.: "Koniec i początek", mówi nam o znojach i trudach towarzyszących ludziom, którzy stawiają na nogi swoją powojenną ojczyznę. Uświadamia nam jak dużo czasu i rąk do pracy potrzeba aby wszystko wróciło do normy. Chociaż wszyscy będą zajęci ciężką pracą, to z czasem znajdą się tacy, których zaczną nudzić monotonia i stabilizacja, bo taka jest natura ludzka. Choć Wciąż będziemy znajdować resztki wojennych maszyn i broni, to jednak coraz rzadziej motyw ten będzie drążony, i w końcu zupełnie pójdzie w zapomnienie. Z pokolenia na pokolenie ludzie będą wiedzieć coraz mniej na temat holocaustu i "piekła" jakie niosła ze sobą II Wojna Światowa. Być może nasi potomkowie będą stąpać po ziemi nie wiedząc, że kilkaset lat temu tysiące ludzi oddało swoje życie za wolność Polski.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej pt. "Niebo"

W utworze pt. „Koniec i początek” Wisława Szymborska opowiada o wojnie i o tym, co się dzieje po jej zakończeniu.

Po skończonej wojnie trzeba wszystko doprowadzić do porządku, żeby powstało nowe życie. Ludzi interesują konfli...

Język polski

Interpretacja z elementami analizy wiersza Wisławy Szymborskiej pt. "Miniatura Średniowieczna".

Średniowiecze – w Europie: początek ok. 476r. (upadek Konstantynopola) koniec – XV w., w Polsce X – XV w.
Nazwę epoki wprowadzono w późniejszych epokach, średniowiecze jest określeniem pejoratywnym (negatywnym). Epoka ta była czase...

Język polski

Wisława Szymborska

Bez tej miłości można żyć mieć serce puste jak orzeszek malutki
los naparstkiem pić z dala od zgryzot i pocieszeń.
autor: Wisława Szymborska

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 w Bninie (obecnie Kórnik) koło P...