Historia.

1. Jakie zmiany zaszły w kulturze światowej w XX-leciu międzywojennym?
W dwudziestoleciu międzywojennym panowały awangardowe nurty w sztuce. Malarze próbowali przedstawiać rzeczywistość w sposób odmienny, poprzez jej deformację i eksperymentowanie z kolorami i kształtami. A także podważali dotychczas uznawane kanony piękna. W literaturze również znalazły odbicie aktualne tendencje, powstały nowe gatunki literackie. Błyskawicznie rozwinęło się kino, z początku nieme, a potem z dźwiękiem i w kolorze. Popularność zyskało również radio, a pod koniec lat trzydziestych także telewizja.

2. Co to była industrializacja i kolektywizacja w Związku Radzieckim?
Stalin po zrezygnowaniu z pięcioletniego planu rozwoju gospodarczego rozpoczął industrializację. Powstały zakłady metalurgiczne w Magnitogorsku, zagłębienie węglowe w Kuźniecu, największa w Europie elektrownia wodna na Dnieprze. Rozpoczęto budowę olbrzymich kanałów: Białomorskiego i Wołga-Don. Na tych budowach zmuszono do pracy w potwornych warunkach miliony więźniów politycznych i nieprawomyślnych obywateli. Złe warunki spowodowały olbrzymią śmiertelność wśród robotników.

3. W jaki sposób Niemcy pod rządami Adolfa Hitlera stały się potęga gospodarcza?
Pod rządami Hitlera gospodarka Niemiec została przestawiona na produkcję zbrojeniową. Jednocześnie rozbudowano armię. Rozpoczęto sił lotniczych Lufftwaffe i wprowadzono powszechna służbę wojskową, szybko powiększając armie niemiecką Werhmacht. UK wyraziła zgodę na powiększenie niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. Dynamiczny rozwój przemysłu zbrojeniowego doprowadził do zmniejszenia bezrobocia, a nawet do wprowadzenia powszechnego obowiązku pracy. Wzrastające w siłę Niemcy były gotowe do ekspansji.

4. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło w Polsce do hiperinflacji?
Do hiperinflacji doszło w połowie 1923 roku. Była ona spowodowana dodrukowywaniem pieniędzy, w celu załatania olbrzymich potrzeb finansowych państwa. Spowodowało to szybki wzrost cen gdyż pieniądze stawały się tylko bezwartościowymi papierami. A na rynku światowym marka polska straciła swoja wartość.

5. Na czym polegała polska polityka równowagi w okresie międzywojennym
Polska zaraz po odzyskaniu niepodległości była bardzo słabym i wyniszczonym krajem. Dlatego w stosunkach międzynarodowych postanowiła prowadzić politykę równowagi, tzn. chciała utrzymać dobre stosunki ze wszystkimi swoimi sąsiadami. A w obawie przed najgroźniejszymi sąsiadami postanowiła się zabezpieczyć traktatami podpisanymi z Francja i Rumunią, na mocy których w razie ataku Niemiec lub Rosji kraje te miały wzajemnie się wspierać. Polska podpisała również pakt o nieagresji z Rosją w 1932 i Niemcami deklarację o nie stosowaniu sił we wzajemnych stosunkach. To pozwoliło Polsce na utrzymanie spokoju na graniach przez kilka następnych lat.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dla których wybranych przez ciebie utworów mogłyby stać się mottem słowa Ericha Fromma: "Nie tylko historia urabia człowieka - człowiek urabia historię"

Czy mamy jakiś wpływ na historię ? - to pytanie powinno zastanowić nas, ludzi stojących u progu trzeciego tysiąclecia. Wszyscy dobrze znamy historię globalnej wojny - wojny, która nigdy nie powinna była mieć miejsca, której chciała garst...

Historia

Po co nam historia?

Słowo "historia" ma kilka - pozornie sprzecznych ze sobą - znaczeń. Oczywiście, po pierwsze, historia jest tym, co było, a często, także w przypadku działalności historyków - mówieniem o tym, co było. Historia to powrót do przeszłości...

Marketing

Historia gospodarcza - synteza

Synteza historii gospodarczej.

1. Geneza oraz rozwój historii gospodarczej

Historia gospodarcza jest młodą dyscypliną naukową, ponieważ pierwsze badania o charakterze historyczno- naukowym zostały przeprowadzone w drugiej ...

Pedagogika

Historia wychowania

Polskie podręczniki do historii wychowania:
• Historia powszechna
• Historia filozofii dotyczące człowieka
W Polsce w II połowie XIX wieku.
W pierwszej połowie XIX wieku najczęściej były w opracowaniach dotyczących pedag...

Język polski

W jaki sposób historia może być jeszcze nauczycielką życia?

"Fatalny naturalizm"
W jaki sposób historia może być jeszcze "nauczycielką życia"?

Kiedy czytamy współczesne prace historyczne lub odwołującą się do historii publicystykę nasuwają się pytania: Co to znaczy, że człowiek ...

Pedagogika

Historia wychowania

HISTORIA WYCHOWANIA

ANTYK – poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana.
Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywal...