Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie VI

Dodaj swoją odpowiedź
Dydaktyka

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV...

Język polski

Konspekt dla klasy IV szkoły podstawowej


Data....................


Konspekt lekcji języka polskiego w klasie IV


Imię i nazwisko prowadzącego:......................................
Czas realizacji tematu lekcji: 90 min.

Temat lekcji : Bąd...

Język polski

Konspekt lekcji: "Dom zawsze ustępować powinien krajowi" - Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła".

Konspekt lekcji do realizacji w klasie Ih Liceum
Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
w Częstochowie.

Temat: „ Dom zawsze ustępować powinien krajowi”- Julian Ursyn Niemcewicz „ Powrót posła”

Język polski

Książka – mój najlepszy przyjaciel

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V.

Temat lekcji: Książka ? mój najlepszy przyjaciel.

Cele:
- uczeń opowiada o swojej ulubionej książce,
- czyta Namiętność czytania Michaela Endea oraz Do czytelnika Rober...

Wychowanie do życia

Nauka podstaw dobrych manier - Savoir-vivre - konspekt zajęć

TEMAT: Savoir-vivre
TEMAT SZCZEGÓŁOWY: Nauka podstaw dobrych manier

GRUPA: Młodzież gimnazjalna (wiek: 13-16 lat)
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 15 osób

CELE:
Po przeprowadzeniu zajęć uczeń powinien:
- rozumieć poj...