W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.

Każdy z nas wie, że w ludziach jest wiele dobra, jest jednak także i zło. Dążą oni do udoskonalenia się, uczą się na własnych błędach, a czasami na cudzych błędach życiowych. Życie zobowiązuje do walki ze złem, z okrucieństwem. W każdym z nas jest tyle dobra co zła, tylko od nas zależy co wybierzemy, kim będziemy starali sie być i czy osiągniemy wyznaczone sobie cele.
Przykładem tego, że więcej zeczy w człowieku zasługuje na podziw może byc Antygona. Mimo, iz została ona pokonana, bo zamknięto ją w skalnej grocie i tam była skazana na powolne konanie, to jej czyn był naprawdę wielki. Wykazała się wielkę idwagą i upornym dążeniem do wyznaczonego sobie celu. Pochówek brata był dla niej ważniejszy niż prawa państwowe. Wiedziała co czeka ją za ten czyn, jednak z miłości do brata była w stanie oddac życie i nie zawahała się nawet na chwilę. Jest to czyn godny podziwu.
W "Pieśni o Rolandzie" także znajdujemy postać godną podziwu, z jest nią tytułowy bohater, roland. walczył on w obronie swoich ideałów i wiary, cesarza i ojczyzny, w których imięc był gotów ponieść śmierć. Dla niego ważniejsza od samego zwycięstwa była honorowa walka. Zdarzało się, że był czasami pyszny, że brakowało mu rozwagi, ale nie poddał sie do samego końca, nie zrezygnował ze swoich wartości. Poległ z godnością, świadomy swego czynu. Taka postawa, a pzrede wszystkim wierność swoim ideaom ponad wszystko, jest szlachetna i nie codziennie spotykana, dlatego zasługuje na podziw.
Przykładem może być także Cezary Baryka z "Przedwiośnia" S. Żeromskiego. Bohater ten nie znajduje swojej idei, skłania się raz w jedną raz w druga stronę pośród sprzecznych ocen. ale nigdy nie brakuje mu zapału i nadziei oraz młodzieńczego entuzjazmu. Mimo, iż urodził sie w rosji, to po przyjeździe do Polski,gdzie pierwsze wrażenie bardzo go rozczarowało, podjął walkę o jej dobro. Był w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed polską. To właśnie, wg mnie, zasługuje w nim na podziw.
Postać doktora Tomasza Judyms z "Ludzi bezdomnych" także ma w sobie wiele dobra. Faktem jest, że ten bohatez przegrywa, rujnuje swoje zycie oraz życie ukochanej kobiety. Ale w jakim celu to robi, dla jakich wartości? Nie dlatego, ze jest mu najłatwiej, ale robi to z dobrego, czystego serca, dla dobra najuboższych. Daje z siebie wszystko, co najwartościowsze i co ważne, nie szuka za to zapłaty czy nagrody. Jest to postawa szlachetna i bardzo piękna.
Moim zdaniem, wybieranie zła jest bardzo wygodne, najprostsze. Wtedy nie trzeba sie starać, walczyć z przeciwnościami losu. Ale to nie sztuka, nic wielkiego. Mimo, iz ludzie doznaja w życiu wielu niepowodzeń, niesprawiedliwości, to można powiedieć, że w ludziach jest więcej dorz niz zła. Nie ma ideałów, nie ma ludzi bez wad. Jednak w rzeczywistości i na co dzień "w ludziach więcej przeczy zasługuje na podziw niż na pogardę"...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę

„ W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę”

Albert Camus

Temat jest na tyle rozległy, że w moich skromnych rozważaniach skupię się na jednej tylko, ale moim zdaniem najważniejszej, kwestii. Według...

Język polski

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw, niż na pogardę w oparciu o literaturę wojny i okupacji.

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw, niż na pogardę. Wykaż słuszność stwierdzenia na podstawie poznanej literatury wojny i okupacji.

W swoich rozważaniach oprę się na lekturze „Medalionów” Zofii Nałkowskiej. Są on...

Język polski

"W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę". Rozważania na temat myśli Camusa.

Aforyzm ten pochodzi z powieści Alberta Camusa „Dżuma”. Stanowi on pewnego rodzaju sentencję przekazanych czytelnikowi przez autora na temat jego filozofii. Aby przeanalizować tę myśl należy zastanowić najpierw nad samym człowiekiem.

Język polski

"...w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę..." Charakterystyka bohaterów "Dżumy".

Akcja powieści Alberta Camusa pt.:”Dżuma” toczy się w Oranie.Miasto nie wyróżnia się niczym,jest zwykłym miastem handlowym.Data nie jest określona,być może chodzi o lata wojny i czasów pozawojennych.W Oranie wybucha epidemia dżumy.Za...

Język polski

"W ludziach jest więcej rzeczy, które zasługują na podziw niż na pogardę” ustosunkuj się do słów Alberta Camusa.

Według Alberta Camusa w człowieku jest więcej rzeczy które zasługują na podziw niż na pogardę. Autor głosi głębokie ludzkie przesłanie nawołujące do ciągłego działania, ciągłej walki ze złem, przeciwstawiania się obojętności w...