Ryby, gady, ptaki i inne - biologia klasa VI

Ryby: zmiany w szk; struktura grzbietowa jest silnie zredukowana, składa się z: szkieletu kostnego, czaszki, kręgosłupa, szkieletu płetw. Ukł. Krążenia: 1 obieg krwi, dwuczęściowe serce. Narz. oddech: skrzela silnie ukrwione, zbudowane z cienkich blaszek. Rozmnaż: zapłodnienie zew; roz. Prosty w wodzie. Płazy: zmiany w szk: brak żeber, rozw. Pas barkowy i miednicowy. Szk. żaby składa się z czaszki i kręgosłupa, które są szkieletem osiowym, pasów kończyn i szkieletu kończyn. Czaszka łączy się nieruchomo z pierwszym kręgiem kręgosłupa za pomocą dwu wyrostków tzw. kłykci potylicznych. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, jedna komora, dwa krwioobiegi. Oddych: workowe płuca, oddychanie skórą. Rozm: zapł. zew. rozwój złożony w wodzie. Gady: zmiany w szk: rozw. Klatka piersiowa, pas barkowy i miednicowy kostny. Ukł.krąż: serce dwa przedsionki, komora niezupełnie przedzielona (u krokodyla pełna przegroda) dwa krwioobiegi. Narządy zmysłu: dobrze rozwinięte u przedstawicieli poszczególnych gadów, chociaż w różnym stopniu. Rozm: zapł zew, jajorodne, błony płodowe, rozwój prosty na lądzie. Płuca gąbczaste. Ptaki: zmiany w szk.: silna klatka piersiowa (grzebień na mostku) kości pneumatyczne, kończyny przednie przekształcone w skrzydła, w pasie barkowym łopatki i obojczyki. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, dwie komory, dwa krwioobiegi. Budowa narządów zmysłu: dobrze rozw, szczególnie wzrok. Rozm: zapłodnienie wew, jajorodne błony płodowe, rozwój na lądzie, prosty

Ryby: zmiany w szk; struktura grzbietowa jest silnie zredukowana, składa się z: szkieletu kostnego, czaszki, kręgosłupa, szkieletu płetw. Ukł. Krążenia: 1 obieg krwi, dwuczęściowe serce. Narz. oddech: skrzela silnie ukrwione, zbudowane z cienkich blaszek. Rozmnaż: zapłodnienie zew; roz. Prosty w wodzie. Płazy: zmiany w szk: brak żeber, rozw. Pas barkowy i miednicowy. Szk. żaby składa się z czaszki i kręgosłupa, które są szkieletem osiowym, pasów kończyn i szkieletu kończyn. Czaszka łączy się nieruchomo z pierwszym kręgiem kręgosłupa za pomocą dwu wyrostków tzw. kłykci potylicznych. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, jedna komora, dwa krwioobiegi. Oddych: workowe płuca, oddychanie skórą. Rozm: zapł. zew. rozwój złożony w wodzie. Gady: zmiany w szk: rozw. Klatka piersiowa, pas barkowy i miednicowy kostny. Ukł.krąż: serce dwa przedsionki, komora niezupełnie przedzielona (u krokodyla pełna przegroda) dwa krwioobiegi. Narządy zmysłu: dobrze rozwinięte u przedstawicieli poszczególnych gadów, chociaż w różnym stopniu. Rozm: zapł zew, jajorodne, błony płodowe, rozwój prosty na lądzie. Płuca gąbczaste. Ptaki: zmiany w szk.: silna klatka piersiowa (grzebień na mostku) kości pneumatyczne, kończyny przednie przekształcone w skrzydła, w pasie barkowym łopatki i obojczyki. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, dwie komory, dwa krwioobiegi. Budowa narządów zmysłu: dobrze rozw, szczególnie wzrok. Rozm: zapłodnienie wew, jajorodne błony płodowe, rozwój na lądzie, prosty

Ryby: zmiany w szk; struktura grzbietowa jest silnie zredukowana, składa się z: szkieletu kostnego, czaszki, kręgosłupa, szkieletu płetw. Ukł. Krążenia: 1 obieg krwi, dwuczęściowe serce. Narz. oddech: skrzela silnie ukrwione, zbudowane z cienkich blaszek. Rozmnaż: zapłodnienie zew; roz. Prosty w wodzie. Płazy: zmiany w szk: brak żeber, rozw. Pas barkowy i miednicowy. Szk. żaby składa się z czaszki i kręgosłupa, które są szkieletem osiowym, pasów kończyn i szkieletu kończyn. Czaszka łączy się nieruchomo z pierwszym kręgiem kręgosłupa za pomocą dwu wyrostków tzw. kłykci potylicznych. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, jedna komora, dwa krwioobiegi. Oddych: workowe płuca, oddychanie skórą. Rozm: zapł. zew. rozwój złożony w wodzie. Gady: zmiany w szk: rozw. Klatka piersiowa, pas barkowy i miednicowy kostny. Ukł.krąż: serce dwa przedsionki, komora niezupełnie przedzielona (u krokodyla pełna przegroda) dwa krwioobiegi. Narządy zmysłu: dobrze rozwinięte u przedstawicieli poszczególnych gadów, chociaż w różnym stopniu. Rozm: zapł zew, jajorodne, błony płodowe, rozwój prosty na lądzie. Płuca gąbczaste. Ptaki: zmiany w szk.: silna klatka piersiowa (grzebień na mostku) kości pneumatyczne, kończyny przednie przekształcone w skrzydła, w pasie barkowym łopatki i obojczyki. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, dwie komory, dwa krwioobiegi. Budowa narządów zmysłu: dobrze rozw, szczególnie wzrok. Rozm: zapłodnienie wew, jajorodne błony płodowe, rozwój na lądzie, prosty

Ryby: zmiany w szk; struktura grzbietowa jest silnie zredukowana, składa się z: szkieletu kostnego, czaszki, kręgosłupa, szkieletu płetw. Ukł. Krążenia: 1 obieg krwi, dwuczęściowe serce. Narz. oddech: skrzela silnie ukrwione, zbudowane z cienkich blaszek. Rozmnaż: zapłodnienie zew; roz. Prosty w wodzie. Płazy: zmiany w szk: brak żeber, rozw. Pas barkowy i miednicowy. Szk. żaby składa się z czaszki i kręgosłupa, które są szkieletem osiowym, pasów kończyn i szkieletu kończyn. Czaszka łączy się nieruchomo z pierwszym kręgiem kręgosłupa za pomocą dwu wyrostków tzw. kłykci potylicznych. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, jedna komora, dwa krwioobiegi. Oddych: workowe płuca, oddychanie skórą. Rozm: zapł. zew. rozwój złożony w wodzie. Gady: zmiany w szk: rozw. Klatka piersiowa, pas barkowy i miednicowy kostny. Ukł.krąż: serce dwa przedsionki, komora niezupełnie przedzielona (u krokodyla pełna przegroda) dwa krwioobiegi. Narządy zmysłu: dobrze rozwinięte u przedstawicieli poszczególnych gadów, chociaż w różnym stopniu. Rozm: zapł zew, jajorodne, błony płodowe, rozwój prosty na lądzie. Płuca gąbczaste. Ptaki: zmiany w szk.: silna klatka piersiowa (grzebień na mostku) kości pneumatyczne, kończyny przednie przekształcone w skrzydła, w pasie barkowym łopatki i obojczyki. Ukł. krąż: serce, dwa przedsionki, dwie komory, dwa krwioobiegi. Budowa narządów zmysłu: dobrze rozw, szczególnie wzrok. Rozm: zapłodnienie wew, jajorodne błony płodowe, rozwój na lądzie, prosty

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Biologia - sciaga na ustny

1. Zanalizuj budowe i funkcje zwiazkow organicznych wystepujacych w organizmie.
2. Przedstaw graficznie schemat budowy komorki roslinnej i okresl funkcje jej poszczegolnych elementow.
Najmniejszy i niepodzielny uklad zyjacy zdolny do romnaza...