Cechy strunowców.

1. Wszystkie posiadają strunę grzbietową, która u niżej uorganizowanych zachowuje się przez całe życie.
<br>
U wyżej uorganizowanych przekształca się w kręgosłup. Zakłada się z dachu prajelita, lub z przedniego odcinka smugi pierwotnej. Struna grzbietowa spełnia funkcję:
<br>
- wyznacza długą oś zarodka ( dzięki temu rośnie prawidłowo, wie gdzie ma przód i tył )
<br>
- stanowi wewnętrzny szkielet osiowy (podpora ). Usprawnia ruch.
<br>
2. Gardziel poprzebijana parzystymi szparami skrzelowymi( u lądowych kręgowców wyst. u zarodków)
<br>
3. Ośrodkowy układ nerwowy tworzy ektodermalna cewka nerwowa poł. nad szkieletem osiowym. Jako CUN występuje „rura” pusta w środku i ślepo zakończona. U wyżej uorganizowanych „rura” rozwija się w mózgowie i rdzeń kręgowy.
<br>
4. Strunowce posiadają ogon (może zanikać np. żaby
<br>
5. Charakterystyczna topografia układów ( układ: nerwowy, szkielet, pokarmowy, krążenia )
<br>

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Które cechy ryb są charakterystyczne dla strunowców? Cechy przystosowawcze ryb do środowiska wodnego.

Strunowce (Chordata) to zwierzęta tworzące odrębny typ dzielący się na trzy podtypy systematyczne: osłonice, bezczaszkowce (Acrania) oraz kręgowce (Vertebrata). Ryby należą do kręgowców. Przodkiem kręgowców był prymitywny prastrunowiec...

Biologia

1) Zaznacz dwie cechy ,które nie są charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli strunowców a) położenie przewodu pokarmowego po stronie brzusznej b) wykształcenie stałocieplności c)obecność strony grzbietowej przynajmniej w pewnym okresie cyklu ż

1) Zaznacz dwie cechy ,które nie są charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli strunowców a) położenie przewodu pokarmowego po stronie brzusznej b) wykształcenie stałocieplności c)obecność strony grzbietowej przynajmniej w pewnym...

Biologia

Cechy charakterystyczne strunowców na oraz bezczaszkowców

Ich główną cechą jest występowanie struny grzbietowej, czyli chordy, która jest elastycznym pręcikiem przebiegającym wzdłuż ciała, powstaje z mezodermy, głównie występuje w rozwoju zarodkowym.

Występowanie cewkowatego układu...

Biologia

Układ oddechowy strunowców i bezkręgowców

Wprowadzenie do strunowców i bezkręgowców.
Bezkręgowce, popularne określenie wszystkich niższych zwierząt, od pierwotniaków po bezczaszkowe strunowce. Jest to nazwa wprowadzona przez J.B. Lamarcka na określenie zwierząt nie mających ...

Biologia

Strunowce - pytania i odpowiedzi (30 zadań)

Pytania Strunowce
1. Podaj różnice w budowie ucha gada i ssaka
2. Wymień cechy wspólne dla torbaczy i ssaków łożyskowych
3. Wymień cechy różnicujące dla torbaczy i ssaków łożyskowych
4. Podaj różnice w przepł...