Analiza trenu IX J.Kochanowskiego

-występujący w trenie motyw snu i zaświatów
-podmiot liryczny wyrażony w 1 os. l.poj o czym świadczą zaimki osobowe
-typ liryki bezpośredni
-apostrofa matki do podmiotu lirycznego ukazuje ,iż podmiot liryczny to Kochanowski.Świadczy o tym cytat "Śpisz Janie? [...]"
-matka jako autorytet dla podmiotu
-pojawienie sie oniryzmu (granica snu i jawy)
-monolog matki do Kochanowskiego
-podmiot liryczny schorowany swą żałością musiał zobaczyć swą utraconą Urszulkę by ulżyć swemu cierpieniu
-pytania retoryczne matki jako zjawy skłaniają do przywrócenia wiary w lepsze życie ojca
-postawienie tezy przez matkę-zjawę na lepszy żywot w zaświatach i udowodnienie jej podmiotowi lirycznemu
-dalszy ciąg pytań retorycznych zadawanych przez matkę wyjaśnia podmiotowi ,iż Urszulkę nie ominęły żadne przyjemności na Ziemi
-charakterystyka nieba, motyw arkadii i edenu
-symbolika dobra i zła jako wschodzącego dnia i nocy
-próba wyprowadzenia podmiotu z kryzysu światopoglądowego,o czym świadczy kolejny monolog matki
-parafraza mysli Cycerona przez podmiot liryczny

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Analiza Trenu I Jana Kochanowskiego

Tren I rozpoczyna się apostrofą do: łez, skarg, trosk, wzdychań, żali i frasunków. Autor prosi je o przybycie do czarnoleskiego domu, aby pomogły mu w opłakiwaniu śmierci ukochanej córki, Urszuli. Epitety „(łzy) Heraklitowe” i „(ska...

Język polski

Analiza "Trenu XIII" J. Kochanowskiego

"Tren XIII" pochodzi zcyklu "Treny" wydanego w 1580r. Autor, a jednocześnie podmiot liryczny J. Kochanowski zwraca się bezpośrednio do swojej zmarłej córeczki Urszulki. W utworze ojciec mówi o pociechach danych mu przez córkę, która umieraj...

Język polski

Analiza trenu V Jana Kochanowskiego

Podmiotem lirycznym w trenie V jest nieszczęśliwy ojciec, Jan Kochanowski. W utworze mówi o okolicznościach śmierci córki. Podkreśla przede wszystkim jej bardzo młody wiek. Porównał ją do wschodzącej oliwki, nawiązując w ten sposób do...

Język polski

Analiza i interpretacja Trenu I Jana Kochanowskiego - szkic

Tekst wraz z objaśnieniami w załączniku.

(nie jest to gotowy komentarz, a jedynie szkic)

WSTĘP 1
?Tren I? jest pierwszym z cyklu trenologicznego Jana Kochanowskiego, na który składa się dziewiętnaście utworów. Poeta r...

Język polski

Analiza porównawcza „Trenu X” Jana Kochanowskiego i wiersza Władysława Broniewskiego pochodzącego z tomu „Anka”

„Treny” Jana Kochanowskiego , wybitnego poety polskiego renesansu oraz „Anka” Władysława Broniewskiego, przedstawiciela liryki rewolucyjnej, to tomy utworów o charakterze lamentacyjnym. Cykl trenów wyszedł w roku 1580, rok po ich napisa...