Podstawy technologi maszyn

Obróbka ubytkowa:
1.Skrawaniem-wiórowa:
-toczenie
-struganie
-dłutowanie
-wiercenie-(pogłębianie,rozwiercanie)
-frezowanie
-przeciąganie
-nacinanie gwintów-(głowicami,gwintownikami,toczeniem,frezowaniem,szlifowaniem)
-wytaczaniem

2.Erozyjna(Skrawaniem ścierna):
-szlifowanie
-docieranie
-gładzenie
-dogładzanie
-polerowanie
-obróbka strumieniowa ścierna
-obróbka luźnymi kształtami

Rodzaje obróbek:

1.Obróbka ręczna-czyli obróbka w której ruch posuwisty wykonuje człowiek.
2.O.reczno-maszynowa-w której ruch główny wykonuje maszyna, a człowiek wykonuje ruch posuwowy.
3.O.Maszynowa-Cały ruch główny wykonuje maszyna.

Trasowanie-polega na wyznaczaniu punktów lub linii o określonych miejscach przedmiotu, może być płaskie lub przestrzenne.

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Socjologia dobra ściąga

Socjologia zajmuje się badaniem zachoan ludzkich interakcji oraz organizacji społeczeństwa, ma związek z zyciem każdego z nas ponieważ dostarcza narzedzi służących zrozumieniu, gdzie leza źródła ograniczen w naszym mysleniu, postrzeganiu...

Ekonomia

Ekonomika gospodarki żywnościowej - Wykłady AR

EKONOMIKA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Wykład I
1.Występują we współczesnej gospodarce dwa 2 tendencje:
> regionalizacja (integracja reg., zróżnicowanie reg.) > globalizacja
Integracja w europie:
- Rada wzajemnej pomocy ...