Klasycyzm - kompozytorzy i muzyka

praca opiera sie o inne tutaj prace, jest ro referacik o klasycyźmie w muzyce i jej kompozytorach.

Dodaj swoją odpowiedź
Muzyka

Muzyka na przestrzeni wieków

Muzyka na przestrzeni wieków

Średniowiecze
Kościoły, katedry i klasztory były ośrodkami nauki i sztuki, a zwłaszcza kultury muzycznej. Średniowiecze to okres rozwoju muzyki religijnej. Papież Grzegorz Wielki polecił dokonać w...

Muzyka

Klasycyzm i Oświecenie w muzyce

Kultura Europejska w II połowie XVIII wieku
II połowa XVIII wieku w Europie to czas ogromnych przemian w kulturze. Ten okres nazywany jest klasycyzmem lub świeceniem.
Klasycyzm – na początku XVIII wieku przez przypadek odkryto staroż...

Wiedza o kulturze

Muzyka klasycyzmu, muzyka neoklasycyzmu , klasycyzm

KLASYCYZMU MUZYKA. W historii muzyki okres obejmujący lata ok. 1760–1820; klasycyzm rozwinął się we Francji (reforma operowa Ch.W. Glucka, działalność kompozytorów fr. czasów rewolucji) i zwł. w Wiedniu — działalność tzw. klasyków ...

Muzyka

Muzyka w epoce baroku

W historii muzyki termin barok, zapożyczony z historii sztuk plastycznych, bywa najczęściej odnoszony do okresu obejmującego lata od końca XVI w. do ok. 1730. W badaniach współczesnych wyróżniane są trzy główne okresy rozwoju muzyki baro...

Muzyka

Klasycyzm w muzyce - przedstawiciele.

Klasycyzm w muzyce
Nurt klasycystyczny w muzyce ujawnił się w drugiej połowie XVIII wieku i trwał do lat 20. XIX wieku. Po barokowym nieumiarkowaniu i kontrastach zwrócono się ponownie w stronę wzorów starożytnych (klasycznych), to znac...