Kubizm

KUBIZM
Kierunek w malarstwie i sztuce, który narodził się we Francji w 1907r. Jego nazwa pochodzi od francuskiego słowa "le cube"- kubik, sześcian. Rewolucyjność tego kierunku polegała na tym, że całkowicie odrzucał on tradycyjny stosowany od czasów renesansu, sposób przedstawiania na obrazie przedmiotów i ich stosunków przestrzeni, czyli trójwymiarową perspektywę zbierzną. Kierunek kubizmu trwał stosunkowo niedługo (1906-1914).

Twórcy kubizmu- dwaj wielcy malarze:
Pablo Picasso (1881-1973)
Georges Brakue (1882-1963)

Kierunek ten był w twórczości artystów dzielony na fazy.
Kubizm analityczny (1909-1912), traktowano jako drugą fazę.
Kubizm syntetyczny, była to ostatna trzeca faza kubizmu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Kubizm - referat na celujaca

GENEZA

Kubizm to kierunek w malarstwie i rzeźbie, który został zainicjowany we Francji ok. 1906 roku. Ojcami kubizmu, nowego kierunku w malarstwie, byli Hiszpan Pablo Picasso oraz Francuz Georges Braque, którzy ściśle ze sobą wspó...

Wiedza o kulturze

Kubizm

Sztuka od czasów renesansowych do końca XIX wieku pojmowana była jako odtwarzanie rzeczywistości . Miała naśladować naturę–swój niedościgniony wzór, być jej iluzją.
W wieku XX nastąpiły radykalne zmiany. Sztuka przeszła od odt...

Wiedza o kulturze

Kubizm

Sztuka od czasów renesansowych do końca XIX wieku pojmowana była jako odtwarzanie rzeczywistości. Miała naśladować naturę–swój niedościgniony wzór, być jej iluzją.
W wieku XX nastąpiły radykalne zmiany. Sztuka przeszła od odtw...

Wiedza o kulturze

Kubizm, abstrakcjonizm, koloryzm.

1. Kubizm (1907-1918)
Sprowadzenie przedmiotów do ich form elementarnych:
a) kubizm analityczny (ukazanie wszystkich stron przedmiotów równocześnie);
b) kubizm geometryczny (ponowne scalenie przedmiotów przy zachowaniu ich deformacj...

Plastyka

Kubizm

Paryż jako ośrodek twórczości Europejskiej skupiał artystów z różnych stron świat. Z Paryżem wiążą się kierunki i nazwiska przodujące w nowoczesnej sztuce.
Jednym z tych kierunków, bardzo często głośno i bez zrozumienia jego ...