Mars

Mars, czwarta planeta od Słońca, pod wieloma względami przypomina Ziemię.doba marsjańska jest tylko nieznacznie dłuższa od ziemskiej. Podobnie zmieniają się pory roku, jakkolwiek rok jest dwa razy dłuższy. Występują tu chmury, wulkany, wąwozy, góry, pustynie i wykazujące sezonową zmienność, białe czapy polarne. Mars jest jednak suchy i zimny.Jego powierzchnię pokrywają odłamki skał oraz czerwonawy pył (stąd określenie Czerwona Planeta), a rozrzedona atmosfera jest trująca dla człowieka. Mars, mniej więcej dwukrotnie mniejszy od Ziemi, jest najbardziej do niej podobny.Doba masjańska (okres między kolejnymi wschodami słońca) jest zaledwie o 38 minut dłuższa niż doba ziemska, a nachylenie osi obrotu Marsa jest wieksze tylko o 1,70. Mars ma dwa księżyce, Podosa i Deimosa.Ich nieregularny, kartoflowaty kształt sugeruje, że są to planetoidy przechwycone przez pole grawitacyjne Marsa na orbitę wokół planety.Powierzchnia obu księżców pokryta jest kraterami. Włoski astronom Giovanni Schiaparelli (1835-1910) dostrzegł na powierzchni Marsa krzyżujące się linie i nazwał je "kanałami".Wielu ludzi błędnie przyjmując, że miał na myśli kanały pochodzenia sztucznego, sądziło, że to Marsjanie wybudowali sieć kanałów, rozprowadzających wodę po całej planecie. Ponadto, ciemniejsze obszary o zmieniającej się sezonowo wielkości uważano za roślinność. Obecnie wiemy, że owe "kanały" były jedynie złudzeniem optycznym, a ciemniejsze obszary to skały, z których wiatr zdmuchnął warstwę czerwonawego pyłu. Krajobraz. Południowa półkula Marsa jest zryta kraterami uderzeniowymi, które powstały co najmniej 3,5 miliarda lat temu.Półkulę północną w znacznej części ukształtowała stosunkowo niedawna działalność wulkanów. Na Marsie spotykamy dwie najbardziej spektakularne formacje powierzchniowe, jakie istnieją w Układzie Słonecznym: Olympus Mons - największy znany wulkan, oraz Valles Marineris - wąwóz o głębokości 7 km i szerokości 600 km. Liczne mniejsze rozpadliny mogą być wyschłymi korytami rzek.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Mars - czerwona planeta

Mars
Mars, czwarta planeta od Słońca, pod wieloma względami przypomina Ziemię. Doba marsjańska jest tylko nieznacznie dłuższa od ziemskiej. Podobnie zmieniają się pory roku, jakkolwiek rok jest dwa razy dłuższy. Występują tu chmury,...

Fizyka

Mars

Mars, nazywany również „Czerwoną Planetą”. Jest czwarta po Merkurym, Wenus i Ziemi planetą po w odległości od Słońca. Ma dwa satelity, Phobos i Deimos. Elementy orbity: półoś wielka 227,9 mln km, mimośród 0,09338, nachylenie płasz...

Historia

Bóg Mars

Mars (gr.Ares) Rzymski Bóg wojny, opiekun władzy rzymskiej. Mars jest synem Jupitera oraz jego żony Junony. Gdy dla Greków bóg Ares nie był bogiem najważniejszym, to dla Rzymian Mars był bogiem jednym z ważniejszych. Władzą i urodą przew...

Fizyka

Mars

Siuda Bartłomiej IIId

MARS

Mars podobnie jak Merkury, Wenus i Ziemia zbudowane są ze skał. Dlatego też często nazywany jest planetą typu ziemskiego, w odróżnieniu od mniej gęstych planet olbrzymów, nazywanych jowiszowymi...

Geografia

Mars

Mars, czwarta planeta od Słońca, pod wieloma względami przypomina Ziemię. Doba marsjańska jest tylko nieznacznie dłuższa od ziemskiej. Podobnie zmieniają się pory roku, jakkolwiek rok jest dwa razy dłuższy. Występują tu chmury, wulkany,...

Fizyka

Mars - Czerwona Planeta

Mars jest czwartą według oddalenia od Słońca planetą. Starożytni Rzymianie nazwali ją imieniem swego boga wojny. Na niebie wyróżnia się wyraźnie rdzawym zabarwieniem i dlatego często nazywa się go Czerwoną Planetą.

Mars w uk...