Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna?

Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna? Na podstawie krótkiego opisu sytuacji z dnia 1 sierpnia do 4 października 1944roku postaram się odpowiedzieć na to pytanie w mojej rozprawce.
Pierwszym sukcesem powstańców było zajęcie Powiśla, Mokotowa, Żoliborza, Starego Miasta, oraz trzy enklawy na Ochocie. Było to niejako wynikiem zaskoczenia Niemców samym faktem wybuchu powstania - pozwoliło to Polakom zdobyć wcześniej wspomniane tereny, stanowiące dużą
część dzielnic stolicy, oraz przeciąć szereg strategicznych arterii komunikacyjnych.
Stosując się do specjalnych zaleceń Fhrera, Niemcy stosowali bezwzględny terror. Po przeniesieniu Komendy Głównej AK na Stare Miasto oddziały walczące na Woli wycofały sie. W kolejnych dniach skapitulowały ostatnie oddziały powstańcze walczące na Ochocie oraz w ostateczności opuściły Stare Miasto.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było wkroczenie Armii Czerwonej. Tragizm położenia powstańców pogłębiany był przez fakt wstrzymania wcześniej przez Stalina ofensywy radzieckiej, dopiero w momencie, gdy klęska powstania wydawała się już być przesądzona,
Armia Czerwona zdecydowała się zaatakować.
Jednak mimo wszystko powstanie upadło. Z powodu braku odpowiedniego wsparcia artyleryjskiego - przede wszystkim braku odpowiedniej broni dużego kalibru, mogącej odeprzeć zmasowane ataki wrogich sił niemieckich - a także deficytu żywności oraz odpowiednich lekarstw.. W dzień upadku sił polskich w Żoliborzu rozpoczęły
się rokowania kapitulacyjne. Drugiego października podpisano ostateczny akt kapitulacji. Następne trzy dni przyniosły złożenie przez oddziały powstańcze broni, oraz poddanie się Niemcom.
Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie "Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna?" jest bardzo trudne. Z jednej strony można było przewidzieć przegraną sił polskich, ponieważ wojska niemieckie były o wiele lepiej do walki przygotowane, posiadały też o wiele większy arsenał, nie były też w żaden sposób ograniczone obecnością wroga jak w przeciwieństwie do Polaków przebywających w Warszawie, którzy byli zewsząd otoczeni siłami okupanta. Przy ocenie powstania warszawskiego warto pamiętać, iż gdyby nie wybuchło powstanie warszawskie - będące zbrojnym wystąpieniem dowodzonym przez wykwalifikowanego generała walkę podjęłyby najprawdopodobniej samotnie małe grupki żołnierzy. Podsumowując powstanie warszawskie zakończyło się klęską militarną strony polskiej.
Uważam jednak że dzięki walkom o Warszawę w wielu ludziach obudził się duch patriotyzmu,
nakazujący im walczyć o wolność - walczyć, pomimo częstego braku żywności,
lekarstw, braku sił.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna? Proszę nie kopiować z żadnej strony przejrzałam prawie wszystkie. Daje naj temu kto wypowie się dość długo i z sensem.

Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna? Proszę nie kopiować z żadnej strony przejrzałam prawie wszystkie. Daje naj temu kto wypowie się dość długo i z sensem....

Język angielski

Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna ? - uzasadnij pisemnie swoje zdanie . Proszę o pomoc! daję naj .

Czy decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna ? - uzasadnij pisemnie swoje zdanie . Proszę o pomoc! daję naj ....

Historia

Czy uważasz, że decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była słuszna...?

Powstanie warszawskie, trwające od 1. sierpnia do 2. października 1944 roku, było wystąpieniem zbrojnym w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie, zorganizowanym przez Armię Krajową. Stanowiło część składową planu "Burza", będąceg...

Historia

Powstanie Warszawskie

Przyczyny


W bogatej już dziś literaturze poświęconej okresowi hitlerowskiej okupacji w Polsce problematyka powstania warszawskiego zajmuje miejsce szczególne. Jest ono faktem historycznym, który przykuwa powszechną uwagę nie ty...