Czy pokolenie Rudego, Zośki i Alka umiało "pięknie żyć i pięknie umierać".

W poniższej rozprawce chciałbym udowodnić, że pokolenie Rudego, Zośki i Alka umiało „pięknie żyć i pięknie umierać”. Uważam,że ta teza jest prawdziwa i dlatego postaram się ją należycie uargumentować.
Moim pierwszym argumentem będzie to, że bardzo dobrze się uczyli. Zdali maturę z dobrym wynikiem. Nawet po wybuchu wojny nie zaprzestali samokształcenia. Jedną z form walki z wrogiem była właśnie nauka i chłopcy dobrze o tym wiedzieli. Bardzo chcieli poznawać nowe horyzonty i poszerzać swoją wiedzę. Dzięki temu mogli lepiej planować akcje małego sabotażu, a później grup szturmowych.
Drugim argumentem będzie to, że ci chłopcy potrafili porzucić swój dom i rodzinę na rzecz walki z okupantem. Było w nich bardzo wiele poświęcenia i odwagi. Nie bali się stawić czoła śmierci. Nawet strach nie mógł ich zatrzymać. Ich postawa była iście heroiczna. Wiedzieli, że nawet, jeżeli zginą pozostaną bohaterami. Ta myśl pobudzała ich do działania.
Uważam, że powyższymi argumentami zdołałem was przekonać, iż pokolenie Rudego umiało pięknie żyć i pięknie umierać. Były to czasy wyjątkowo trudne dla polaków. Ci chłopcy pomimo wszelkich przeciwności losu wyrośli na wspaniałych patriotów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Kamienie na szaniec" - pokolenie Rudego - czy umiało pięknie żyć i pięknie umierać?

Czy to prawda, że pokolenie Rudego umiało pięknie żyć i pięknie umierać? - "Kamienie na szaniec".

Na ostatnich lekcjach języka polskiego omawialiśmy lekturę Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Czytają...