Czym jest miłość, a czym przyjaźń?

Czym jest miłość, a czym przyjaźń? Czasami człowiek nie wie, kiedy przyjaźń przekształca się w miłość, ale także rzadko wiemy, kiedy się ona kończy. Czy przyjaźń jest to zwykle koleżeństwo? Moim zdaniem są to dwie najsilniej łączące ludzi uczucia. Czy każdy może być wspaniałym przyjacielem? Czy każdy może tak samo mocno kochać drugą osobę? Postaram się odpowiedzieć na te pytania w dalszej części mojej pracy.
Przyjaźń jest to relacja łącząca kilka osób. Zabarwiona jest szczególną więzią, silną emocjonalnie. Moim zdaniem przyjaźń nie jest zwykłym koleżeństwem, gdyż nie zdarza się ona tak często, a raczej występuje bardzo rzadko. Przyjacielem można nazwać osobę, na którą zawsze można liczyć, zdradzić największe sekrety. Według mnie jest to drugie po miłości uczucie łączące ludzi. Ktoś, kto posiada przyjaciela musi mieć świadomość tego, że ma przy sobie wielki skarb. Niektórzy nie tolerują przyjaźni innych osób, ponieważ mają za przyjaciół osoby różniące się wyglądem, kolorem skóry czy nawet ubiorem. Prawdziwy przyjaciel powinien być szczery oraz wspierający innych. Bez tego przyjaźń kończy się bardzo szybko.
Czasami trafiają się przyjaciele fałszywi. Niepotrafiący spełnić powyższych warunków, będący przyjacielem drugiej osoby ze względu na korzyści materialne czy majątkowe. Na podsumowanie moich słów, chciałbym przytoczyć przysłowie ?prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie?.
Miłość jest to jedno z najważniejszych uczuć łączące dwie osoby. Jest uczuciem bardzo złożonym, wyrażającym się w różnych formach zachowań ludzkich, uczuciem skierowanym na wiele obiektów. Jest uczuciem zmiennym. Wyróżniamy kilka rodzajów miłości: rodzicielska i partnerska. Pierwsza z nich łączy Mamę lub Tatę z ich dziećmi. Druga jest miłością pomiędzy kobietą a mężczyzną. Choć zdarzają się wyjątki, którym jest homoseksualizm. Niektórzy twierdzą, że prawdziwa miłość ?dodaje skrzydeł?. Osoby zakochane w sobie są w stanie poświęcić dla siebie życie. Prawdziwa i wyjątkowa miłość zdarza się tylko raz w życiu. Choć niektórzy ludzie ?oślepieni? tą miłością, kierując się impulsem, są w stanie popełnić nawet największe zbrodnie. Prawdziwe miłości kończą się zazwyczaj małżeństwem. Do tego jednak potrzebne jest zaangażowanie obojga stron. Każdy człowiek powinien oczekiwać na swoją prawdziwą miłość. Na potwierdzenie moich słów chciałbym przytoczyć cytat Boba Dylana: ?Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca.?
Myślę, że swoimi argumentami odpowiedziałem na wyżej postawione przez siebie pytania, a także wytłumaczyłem czym jest miłość, a czym przyjaźń. Czasami to drugie przekształca się w to pierwsze.

Dodaj swoją odpowiedź
Filozofia

Taka oto jest prawdziwa przyjaźń

Przyjaźń to największy skarb, który jest ukryty na dnie serca
Przyjaźń to niewidzialna nić, która łączy ludzi
Przyjaźń to pokój duszy, który daje poczucie potrzeby
Przyjaźń to rozległa przestrzeń, która prowadzi do jed...

Język polski

Wciel sie w skórę filozofa i napisz "Czym jest miłość"

Czym jest miłość w swej najgłębszej istocie? Przelotnym uczuciem? Namiętnością? Emocjonalną kontemplacją piękna i dobra? Często się nad tym zastanawiam i dochodzę do wniosku, że miłość jest tym wszystkim po trochu... Uważam, że o...

Język polski

"Miłość to pragnienie dobra dla drugiej osoby"- uzasadnij, dlaczego twoim zdaniem jest to najpełniejsza definicja miłości.

Czym jest miłość? Na każdym kroku stykamy się z tym pojęciem. Niejednokrotnie pojawia się ono w literaturze, poezji, muzyce, sztuce, a nawet w komercyjnych środkach przekazu, jakimi są prasa i telewizja. Zjawisko to jest często spłaszczan...

Wiedza o społeczeństwie

„Czym jest przyjaźń i miłość? Czym miłość różni się od koleżeństwa?”

Co kryje się pod słowem „przyjaźń”, a co pod słowem „miłość”? Jak dokładnie możemy to wytłumaczyć? Czy przyjaźń to zwykłe koleżeństwo czy raczej mocna więź między dwoma osobami? Czym różni się prawdziwa miłość od ko...

Język polski

Przyjaźń czy miłość? Które z tych uczuć jest ważniejsze?

"Przyjaźń - to wyróżniająca, do określonej osoby lub określonych osób skierowana życzliwość czynna i bierna."
Definicji przyjaźni jest wiele i każdy może postrzegać ją inaczej.

Według mnie jest to więź z dr...