Józef- syn Jakuba

Józef był najbardziej ukochanym synem Jakuba, ponieważ urodził mu się na starość. Bracia go nienawidzili, ponieważ donosił co mówiono o nich złego. Jego matka miała na imię Rachela i była ukochaną żoną Jakuba. Józef miał 2 sny prorocze, które się spełniły. W pierwszym śnie bracia pokłonili mu się, a w drugi również ojciec i matka. Bracia chcieli go zabić w okolicach Sychem, ale najstarszy przyrodni brat Ruben do tego nie dopuścił. W końcu za namową Judy, sprzedali Józefa Egipcjanom, donosząc ojcu, że został zabity przez dzikie zwierzę. Józef doznawał w Egipcie wielu krzywd, ale Bóg był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze i był w domu swego pana Egipcjanina – Potifara. W niedługim czasie, Józef został przez niego mianowany zarządcą swego majątku. Żona Potifara oskarżyła Józefa, o coś czego nie zrobił i za to trafił do więzienia. Tam zasłynął jako tłumacz snów współwięźniów przepowiadając jednemu z nich powrót do dawnych godności, a drugiemu śmierć. Pewnej nocy Faraonowi śniło się siedem krów tłustych i siedem chudych, siedem kłosów pełnych i siedem pustych. Wtedy podczaszy przypomniał sobie Józefa i polecił go Faraonowi. Wezwano więc go na dwór, gdzie wyjaśnił, że krowy symbolizują lata dobrych zbiorów i nieurodzajów, a powtórzony motyw w drugim śnie oznacza, iż stanie się to niebawem. Zaproponował też władcy gromadzenie zapasów żywności w oczekiwaniu na siedem lat nieurodzajów. Faraon ustanowił wtedy Józefa zarządcą całego Egiptu. Józef ożenił się z córką egipskiego kapłana. Józef zgromadził podczas siedmiu lat dobrych zbiorów znaczne zapasy zboża, które później sprzedawał w latach głodu. Głód zmusił też jego ojca, Jakuba, do wysłania dziesięciu synów do Egiptu w celu nabycia zboża. Józef początkowo oskarżył ich o szpiegostwo i uwięził Symeona, ale przy drugiej wizycie dał się poznać i przebaczył swoim braciom. Następnie sprowadził ojca i całą rodzinę do Egiptu. Zmarł mając 110 lat.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Ilu braci miał Józef, syn Jakuba???? Pliss! NA TERAZ!!

Ilu braci miał Józef, syn Jakuba???? Pliss! NA TERAZ!!...

Język polski

Antyk

Antyk - Podstawa późniejszych odwołań, wieki, podczas których powstawały i utrwalały się klasyczne wzorce oraz wartości. Myśli i dorobek artystyczny twórców antyku będzie odwiecznym autorytetem. Krystalizują się gatunki literackie i n...

Język polski

Antyk i Biblia.

W SKRÓCIE:

Antyk - Podstawa późniejszych odwołań, wieki, podczas których powstawały i utrwalały się klasyczne wzorce oraz wartości. Myśli i dorobek artystyczny twórców antyku będzie odwiecznym autorytetem. Krystalizują się g...

Język polski

Bohaterowie Starego Testamentu

Józef- syn Jakuba, miewał dziwne sny prorocze i potrafił objaśnic ich znaczenie.
Noe- wraz z żoną i trzema synami ocalał podczas potopu, zamknięty w arce z rzywicznego drzewa, zawarł z bogiem przymierze jego znakiem była tęcza na nie...

Religia

Mojżesz

Mojżesz, prawodawca i prorok narodu izraelskiego. Znane fakty z jego życia oparte są jedynie na Biblii (). Przyjmuje się, że Mojżesz urodził się w Egipcie w XIII w. p.n.e. w rodzinie izraelskiej z pokolenia. Wychowany prawdopodobnie jako Egi...