Prawa dziecka

Dziecko ma prawo do:

* wychowania się w rodzinie
* adopcji
* oświaty i nauki
* kultury, wypoczynku i rozrywki
* ochrony zdrowia i opieki medycznej
* wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu
* dostępu do informacji
* ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem.
* prywatności
* równości


Rzecznik Praw Dziecka RP: http://www.brpd.gov.pl/

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Prawa dziecka

Co to są prawa dziecka?
1. Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie.
2. Prawa mamy również my - dzieci, młodzież czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 1...

Język polski

List otwarty - "Prawa dziecka"

Biadacz, 22.04.2004r.

Prawa dziecka

Ustanawiane w państwie prawa przysługują wszystkim jego obywatelom bez względu na wiek, pochodzenie, wyznanie itd. W tym rozumieniu przysługują one i dzieciom, jako obywatelom danego państ...

Język polski

Prawa dziecka

Prawa dziecka
Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie.
Prawa mamy również my - dzieci, młodzież, czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
Nie ...

Prawo

Prawa człowieka. Prawa dziecka

DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

(KSIĄŻKA FRAGMENT NUMER 1 )
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 10 grudnia 1948 r. Powszechną deklarację praw człowieka. Był to pierwszy dokument zawierający listę praw i podstawowy...

Język polski

Prawa człowieka prawa dziecka

DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

(KSIĄŻKA FRAGMENT NUMER 1 )
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 10 grudnia 1948 r. Powszechną deklarację praw człowieka. Był to pierwszy dokument zawierający listę praw i podstawowy...

Wiedza o społeczeństwie

Prawa Dziecka. Konwencja Praw Dziecka

Prawa dziecka. Konwencja Praw Dziecka
Uczeń ma swoje prawa i obowiązki, które określa statut szkoły. Jestem człowiekiem w państwie demokratycznym. Nasze prawa określają inne dokumenty prawne, m. In. Konwencja Praw Dziecka. Konwencja zos...