Liczebnik

Liczebnik jest odmienną częścią mowy określającą liczbę lub kolejność. Niektóre liczebniki (np. główne) odmieniają się przez przypadki i rodzaje, jednak zjawisko to uzależnione jest od typu liczebnika. Liczebnik odpowiada na pytania ile?, który z kolei? Liczebnik tworzy związki wyrazowe z rzeczownikiem, określa go. Podlega deklinacji.

Rodzaje liczebników:
· główne - jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sto, tysiąc
· porządkowe - pierwszy, setny, tysięczny
· ułamkowe - ćwierć, pół (0,5), półtora (1,5)
· zbiorowe - dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro, ośmioro, dziewięcioro, dziesięcioro
· nieokreślone - niewiele, kilka, kilkadziesiąt, kilkaset

Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami:
- mającymi tylko liczbę mnogą (np. troje skrzypiec)
- oznaczającymi osoby różnej płci (np. dwoje ludzi)
- oznaczającymi istoty niedorosłe (np. czworo dzieci)
Stosujemy je także w tradycyjnych połączeniach wyrazowych (np. dwoje oczu, dwoje uszu).

Liczebniki główne oznaczają liczbę i odpowiadają na pytanie (ile?)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ...

Język polski

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy.

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy....

Język polski

Uzupełnij wyrazami w odpowiedniej formie . Następnie określ jaki to liczebnik - porządkowy czy zbiorowy. Bolesław Chrobry to (jeden) król Polski.(liczebnik..............) Nasza Ewa zajęła (trzy) miejsce!(liczebnik ...............) Moja Mila opieku

Uzupełnij wyrazami w odpowiedniej formie . Następnie określ jaki to liczebnik - porządkowy czy zbiorowy. Bolesław Chrobry to (jeden) król Polski.(liczebnik..............) Nasza Ewa zajęła (trzy) miejsce!(liczebnik ...............) Mo...

Język polski

1. Co oznacza liczebnik? 2. Przykład zastosowania liczebnika? 3. Liczebnik odmienia się przez? 4. Jaką funkcję w zdaniach pełni liczebnik?

1. Co oznacza liczebnik? 2. Przykład zastosowania liczebnika? 3. Liczebnik odmienia się przez? 4. Jaką funkcję w zdaniach pełni liczebnik?...

Język polski

Uzupełnij zdania właściwymi liczebnikami. Chciałabym z tobą porozmawiać w (4) oczy - liczebnik główny. Ona ma chyba (6) zmysł- liczebnik porządkowy. Z (2) złego wolę jechać w korku samochodem, niż stać w zatłoczonym tramwaju- liczebnik zbiorowy

Uzupełnij zdania właściwymi liczebnikami. Chciałabym z tobą porozmawiać w (4) oczy - liczebnik główny. Ona ma chyba (6) zmysł- liczebnik porządkowy. Z (2) złego wolę jechać w korku samochodem, niż stać w zatłoczonym tramwaju- liczebn...

Język polski

ZAPISZ SŁOWNIE : LICZEBNIK GŁÓWNY - 99 LICZEBNIK PORZĄDKOWY - 50

ZAPISZ SŁOWNIE : LICZEBNIK GŁÓWNY - 99 LICZEBNIK PORZĄDKOWY - 50...