Liczebnik

Liczebnik jest odmienną częścią mowy określającą liczbę lub kolejność. Niektóre liczebniki (np. główne) odmieniają się przez przypadki i rodzaje, jednak zjawisko to uzależnione jest od typu liczebnika. Liczebnik odpowiada na pytania ile?, który z kolei? Liczebnik tworzy związki wyrazowe z rzeczownikiem, określa go. Podlega deklinacji.

Rodzaje liczebników:
· główne - jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sto, tysiąc
· porządkowe - pierwszy, setny, tysięczny
· ułamkowe - ćwierć, pół (0,5), półtora (1,5)
· zbiorowe - dwoje, troje, czworo, pięcioro, sześcioro, siedmioro, ośmioro, dziewięcioro, dziesięcioro
· nieokreślone - niewiele, kilka, kilkadziesiąt, kilkaset

Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami:
- mającymi tylko liczbę mnogą (np. troje skrzypiec)
- oznaczającymi osoby różnej płci (np. dwoje ludzi)
- oznaczającymi istoty niedorosłe (np. czworo dzieci)
Stosujemy je także w tradycyjnych połączeniach wyrazowych (np. dwoje oczu, dwoje uszu).

Liczebniki główne oznaczają liczbę i odpowiadają na pytanie (ile?)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Odmień liczebniki i przypadki liczebnik głowny, liczebnik porządkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik ułamkowy i liczebnik nieokreślony. pomocy to na jutro daje naj zato :)

Odmień liczebniki i przypadki liczebnik głowny, liczebnik porządkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik ułamkowy i liczebnik nieokreślony. pomocy to na jutro daje naj zato :)...

Język polski

Określ typy tych liczebników czy to jest: liczebnik główne, liczebnik porządkowe, liczebnik ułamkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik nieokreślone wyrazy milionów tysiąc dwadzieścia pięć dam naj

Określ typy tych liczebników czy to jest: liczebnik główne, liczebnik porządkowe, liczebnik ułamkowy, liczebnik zbiorowy, liczebnik nieokreślone wyrazy milionów tysiąc dwadzieścia pięć dam naj...

Język polski

Proszę co to jest liczebnik główny co to jest liczebnik porządkowy co to jest liczebnik ułamkowy co to jest liczebnik zbiorowy co to jest liczebnik nieokreślony proszę niech ktoś pomoże

Proszę co to jest liczebnik główny co to jest liczebnik porządkowy co to jest liczebnik ułamkowy co to jest liczebnik zbiorowy co to jest liczebnik nieokreślony proszę niech ktoś pomoże...

Język polski

Dokończ zdanie - wybierz odp spośród podanych Liczebnik dwa i pół to .. A. liczebnik zbiorowy B.liczebnik ułamkowy C.liczebnik porządkowy D.liczebnik nieokreślony PROSZĘ O POMOC MUSI BYĆ NA PEWNO DOBRZE ! DAJE NAJ ! ;*

Dokończ zdanie - wybierz odp spośród podanych Liczebnik dwa i pół to .. A. liczebnik zbiorowy B.liczebnik ułamkowy C.liczebnik porządkowy D.liczebnik nieokreślony PROSZĘ O POMOC MUSI BYĆ NA PEWNO DOBRZE ! DAJE NAJ ! ;*...

Język polski

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ

Liczebnik 15 zapisz jako Liczebnik zbiorowy - Liczebnik główny - DAJE NAJJ. ʕ•ᴥ•ʕ•ᴥ•ʔ...

Język polski

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy.

Pięciu jaki to liczebnik? Sześciu jaki to liczebnik? Trójkami jaki to liczebnik? To może być albo porządkowy,główny lub zbiorowy....