Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza.

Trudno dziś uwierzyć w średniowieczne ideały ascety, rycerza i władcy. Przede wszystkim dlatego, że posiadali oni cechy, których nie maja ludzie będący wzorcami do naśladowania we współczesnym świecie.

Gall Anonim w swoich "Kronikach" przedstawia postać Bolesława Chrobrego jako władcę zacnego, silnego, pobożnego, hojnego, ale przede wszystkim sprawiedliwego i dbającego o swój lud. Podobne cechy posiada król Marek z "Tristana i Izoldy". Porównując do nich ludzi, którzy sprawują władzę w dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie, że tacy ludzie w ogóle istnieli, gdyż obecnie wiele osób na wysokich stanowiskach państwowych bardziej dba o swoje indywidualne potrzeby niż o potrzeby zwykłych, prostych ludzi. Tak więc nie trudno się dziwić, że większości z nich władza kojarzy się raczej jako coś złego.
Ideałem rycerza był Roland. Człowiek odważny, wierny władcy, zginął poświęcając swoje życie za ojczyznę. Mogąc uniknąć śmierci unosi się honorem i umiera na polu bitwy, zwracając głowę ku ziemiom wroga, okazując w ten sposób swoje zwycięstwo. Niemal każdy w naszych czasach pomyślałby, że to szaleniec. Wielu nie odważyłoby się oddać w ten sposób życia, jednak Roland potrafił i właśnie dlatego jest podziwiany.

Wzorem świętego - ascety był Św. Aleksy. Opuścił rodzinę, zrezygnował z dóbr materialnych, rozdając swój majątek kościołowi i biednym. Wyruszając na tułaczkę modlił się, znosił głód, upokorzenia. Robił to świadomie, chcąc osiągnąć zbawienie. Dziś ludzie, którzy stają się świętymi nie szukają poklasku, pomagają innym z własnej potrzeby serca. Tak więc postawa ta może wydawać się obecnie trochę nieracjonalna.

Ludzie współcześni cenią ideały średniowieczne, choć może nie do końca znajdują one swoje odzwierciedlenie w obecnych czasach, ale większość z nich jest naprawdę dobrym wzorcem dla każdego z nas.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza

Od okresu średniowiecza minęło już ok. V wieków i świat tamtego czasu zmienił się w dużym stopniu. Najbardziej jednak zmienili się ludzie, ich poglądy, problemy i, co najbardziej różni nas od tamtej epoki, podejście do życia. Odzwierc...

Język polski

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza.

Niezwykle fascynujące dla współczesnego czytelnika jest to, jak ogromną wiedzę o świecie i człowieku posiadali nasi przodkowie. Na przestrzeni wieków powstał pewien wzorzec "człowieka poczciwego", który obowiązuje do dnia dzisiejszego. J...

Język polski

Człowiek współczesny wobec ideałów Średniowiecza.

Od okresu średniowiecza minęło już ok. V wieków i świat tamtego czasu zmienił się w dużym stopniu. Najbardziej jednak zmienili się ludzie, ich poglądy, problemy i, co najbardziej różni nas od tamtej epoki, podejście do życia. Odzwierc...

Język polski

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza

Od okresu średniowiecza minęło już ok. V wieków i świat tamtego czasu zmienił się w dużym stopniu. Najbardziej jednak zmienili się ludzie, ich poglądy, problemy i, co najbardziej różni nas od tamtej epoki, podejście do życia. Odzwierc...

Język polski

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza

W średniowieczu największą mądrością była umiejętność właściwego rozpoznawania, co dobre, a co złe. Dziś coraz trudniej odróżnić od siebie te wartości. Zdaje się także, że coraz częściej zdarza się nam tęsknić za bezwzględ...

Język polski

„Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza”

Okres średniowiecza kojarzy nam się z dostojnością rycerzy i ich szlachetnymi manierami, głównie w stosunku do kobiet. Posiadali oni niezwykłe cechy charakteru, w szczególności męstwo, honor, odwagę oraz wiarę. To tylko część rzeczy, ...