Przyjaźń jest najważniejszą wartością w życiu człowieka

Przyjaźń jest najważniejszą wartością w życiu człowieka, więc na wstępie zacytuje iż sam Thomas Woodrow Wilson twierdził, ze ,,Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić świat” W dzisiejszych czasach, kiedy życie nie stawia przed nami zbyt wielkich wyzwań, nie wymaga od nas czynnego patriotyzmu, przyjaźń jest tym, co w pewnym stopniu neguje w nas egoizm i zmusza do poświęceń. Cóż jest piękniejszego od bezinteresownej przyjaźni wobec drugiej osoby. Cóż jest wspanialszego od poczucia, że zawsze jest gdzieś osoba, na której możemy polegać, a na potwierdzenie tego zacytuję Manzoniego: ,, Jedną z największych pociech tego życia jest przyjaźń, a jedną z największych pociech przyjaźni, jest to, że masz kogoś, komu możesz zawierzyć swój sukces.” Przyjaciel jest gotów zawsze nas wysłuchać, a w miarę potrzeby pocieszyć lub dzielić się z nami radością.
Albert Schweitzer powiedział ,,Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają” Uczucie jakim jest przyjaźń jest o wiele pełniejsze, kiedy ma się świadomość, ze dajemy więcej niż chcemy wziąć.
Kolejnym przytoczonym argumentem będzie przykład z życia codziennego. Każdy z nas wie jak wielką rolę w naszym zwykłym, codziennym życiu odgrywa przyjaźń. Rozpacz, niepowodzenia, kłopoty będą o wiele łatwiejsze do zniesienia u boku kogoś kto zawsze pocieszy i zrozumie. Najlepiej ilustrują to słowa Adama Asnyka ,,Jeśli jakaś dłoń ma miejsce w drugiej dłoni, to właśnie jest przyjaźń”.
Przyjaźń jest niewątpliwie najważniejszą wartością w życiu człowieka, gdyż uczucie to nie zważa na posiadanie majątku, urody, czy wybitnej mądrości lub inteligencji, a jedynie uwzględnia staranie o nawiązanie stałej więzi w relacji dwóch ludzi. Te pozytywne relacje pomagają w pokonaniu wspólnych problemów i trudności.
Na koniec przytoczę słowa Epikura: ,,Spośród wszystkich sposobów, jakie ci wskazuje mądrość, dla osiągnięcia szczęścia najskuteczniejszym, najpewniejszym i najsłodszym jest przyjaźń” O wiele przyjemniej i korzystniej jest spędzać czas w szczęściu u boku przyjaciela niż w nieustannej kłótni i nienawiści. Chodź nie zawsze życie przynosi nam samo szczęście i radość, świadomość posiadania bezinteresownych przyjaciół pomaga nam przeżyć i te gorsze chwile, przez które ciężko by było przejść w pojedynkę.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy przyjaźń jest najważniejszą wartością w życiu człowieka

Moim zdaniem przyjaźń jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Myslę, że warto zastanowić się nad znaczeniem samego słowa ?przyjaźń?. Przyjaźń może być duchowa, emocjonalna i platoniczna. Jest to więź łącząca dwoje lub...

Język polski

Podaj przykład z literatury I z filmu na to ze przyjaźń jest najważniejszą wartością w życiu człowieka! POTRZEBNE NA JUŻ

Podaj przykład z literatury I z filmu na to ze przyjaźń jest najważniejszą wartością w życiu człowieka! POTRZEBNE NA JUŻ...

Język polski

Co jest najważniejszą wartością w życiu człowieka?

We współczesnym świcie życiem człowieka rządzi ciągły pospiech. Ludzie nie maja czasu dla swoich bliskich ani dla znajomych. Wiecznie gdzieś pędzą, gdyż pragną osiągnąć sukces zdobyć stanowisko, władzę, pieniądze i sławę, dlate...

Język polski

Jedną z największych wartości w życiu człowieka jest przyjaźń" - rozważ słuszność powyższego stwierdzenia, odwołując się do lektury pt. "Kamienie na Szaniec" oraz innych utworów literackich

Temat "jedną z największych wartości w życiu człowieka jest przyjaźń" nawiązuje do podstawowej i jednej z najważniejszych w życiu człowieka relacji - przyjaźni. Uważamy tak na podstawie czytanych książek, oglądanych filmów...

Język polski

„Czy rodzina jest istotną wartością w życiu?” – w formie rozprawki odpowiedz na pytanie.

Plan rozprawki:
1. Wstęp
Teza – rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka
2. Rozwinięcie. Potwierdzenie tezy:
Argumenty:
Za – przykład rodziny Żaków – Małgorzata Musierowicz
Przeciw – Harpagon...