Turystyka - pojęcia

Turystyka - działania ludzi, którzy podróżują i przebywają dla wypoczynku, w interesach i interesach innych celach, przez nie więcej niż jeden rok bez przerwy, w miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem.

Turysta – osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, na okres nie przekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegów przynajmniej przez jedną noc.

Odwiedzający - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości oraz nie korzystająca z noclegu.

Ruch turystyczny – ogół przestrzennych przemieszczeń się ludzi związanych z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, środowisk i rytmu życia, w odniesieniu do określonego obszaru, kierunku, okresu.

Rodzaje turystyki:

• Krajoznawcza – poznanie przyrody, kultury, mieszkańców danego regionu, miejsca, kraju.
• Kwalifikowana – rekreacja, doskonalenie zdrowia, sprawności fizycznej, zaspokajanie potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, zmiana codziennego trybu życia
• Zdrowotna - odnowa sił fizycznych i psychicznych, regeneracja organizmu, pomoc w walce z chorobą
• Motywacyjna – nagrodzenie pracownika podróżą, motywowanie go do osiągania lepszych wyników pracy, zwiększenie lojalności.
• Biznesowa – załatwianie spraw handlowych i zarobkowych
• Kongresowa – uczestniczenie w konferencji lub w kongresie
• Etniczna – poznanie miejsca pochodzenia, urodzenia lub zamieszkania w przeszłości samego turysty lub jego przodków
• Religijno-pielgrzymkowa – uczestniczenie w wydarzeniach religijnych, odwiedzanie miejsc kultu religijnego, pogłębianie wiary, rozwój duchowy.
• Agroturystyka – pobyt w środowisku wiejskim, poznanie tradycji, kultury, codziennego życia mieszkańców wsi, wypoczynek z dala od miasta
• Alternatywna – poszukiwanie kontaktu z ludnością autochtoniczną, poznanie kultury, historii, gospodarki, sposobu życia mieszkańców odwiedzanego reginu.

Walory turystyczne krajobrazu:

I. Naturalne:
• Ukształtowanie powierzchni
• Osobliwości geologiczne
• Zbiorniki wodne
• Rzeki, potoki, wodospady
• Źródła mineralne
• Walory klimatyczne np.temperatura powietrza, liczba dni słonecznych
• Szata roślinna
• Świat zwierzęcy
• Obszary chronione

II. Antropogeniczne
• Miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi
• Miejsca związane z wybitnymi ludźmi
• Obiekty architektury i ich zespoły
• Dzieła techniki
• Stanowiska archeologiczne
• Zbiory muzealne
• Miejsca kultu religijnego
• Obiekty współczesnej kultury
• Obiekty przemysłowe
• Wielkie budowle wodne
• Wydarzenia kulturalne, handlowe

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Turystyka - pojęcia

Turystyka-całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś miejscowości osób przyjezdnych, jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i przez to nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkową.

Turystyka i rekreacja

Turystyka krajoznawcza

TURYSTYKA KRAJOZNAWCZA

Podejmując temat „turystyka krajoznawcza”, należało by na wstępie określić oba (często niesłusznie utorżsamiane ze sobą) pojęcia: „turystyka” i „krajoznawstwo”. W rzeczywistości turystyka jest...

Turystyka i rekreacja

Turystyka usportowiona

W formie zorganizowanego ruchu wycieczkowego turystyka, sięga pierwszych lat XIX wieku, a jej gorącym entuzjastą był Stanisław Staszic, który ok. 150 lat temu zdobył szczyt tatrzański – Łomnicę.
W drugiej połowie XIX wieku powstał...

Turystyka i rekreacja

Definicje- turystyka, turyzm, rekreacja, czas wolny, turysta itp.

Kultura fizyczna: teoria sportu teoria kultury fizycznej teoria rehabilitacji teoria rekreacji Definicja rekreacji- Te zajęcia, które są podejmowane w czasie wolnym dla odpoczynku, pomnażania zdrowia rozrywki, samodoskonalenia, obejmujące wszys...

Turystyka i rekreacja

Turystyka w UE

Turystyka w UE

Co czeka przedsiębiorcę po wejściu Polski do Unii Europejskiej?
turystyka, hotele i restauracje

1. Wstęp
świadczenie usług hotelarskich oraz gastronomicznych stanowi działalność gospodarczą przynale...