Tajemnice różańca

Tajemnice Światła (w czwartki)
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice Radosne (w poniedziałki, soboty)
I ? Zwiastowanie NMP
II ? Nawiedzenie św. Elżbiety
III ? Narodzenie Jezusa
IV ? Ofiarowanie w świątyni
V ? Znalezienie w świątyni
Tajemnice Bolesne (we wtorki i piątki)
I ? Modlitwa w Ogrójcu
II ? Biczowanie
III ? Cierniem ukoronowanie
IV ? Droga Krzyżowa
V ? Śmierć na Krzyżu
Tajemnice Chwalebne (w środy i niedziele)
I ? Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II ? Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV ? Wniebowzięcie Maryi
V ? Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Dodaj swoją odpowiedź
Etyka

Tajemnice różańca

Tajemice światła w czwartki
I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii

Tajemice radosne w po...

Religia

wypisz wszystkie tajemnice różańca , napisz w jakie dni się je odmawia , i napisz jedno rozważanie do wybranej tajemnicy różańca

wypisz wszystkie tajemnice różańca , napisz w jakie dni się je odmawia , i napisz jedno rozważanie do wybranej tajemnicy różańca...

Religia

Wypisz do zeszytu części różańca św (4) i napisz wszystkie tajemnice różańca po 5 do 1 części

Wypisz do zeszytu części różańca św (4) i napisz wszystkie tajemnice różańca po 5 do 1 części...

Religia

Kiedy jakie tajemnice różańca się odmawia np w poniedzialki i soboty tajemnice radosne czwartki tajemnice swiatla a w pozostalych bo nieznalazlam

Kiedy jakie tajemnice różańca się odmawia np w poniedzialki i soboty tajemnice radosne czwartki tajemnice swiatla a w pozostalych bo nieznalazlam...

Religia

Tajemnice Różańca

Wymień Tajemnice Różańca

Tajemnice Radosne
1 - Zwiastowanie NMP
2 - Nawiedzenie św. Elżbiety
3 - Narodzenie Jezusa
4 - Ofiarowanie w świątyni
5 - Znalezienie w świątyni

Tajemnice Światła

Religia

tajemnice różańca jakie są tajemnice swiatla

tajemnice różańca jakie są tajemnice swiatla...