Praca, moc

Praca(W=F∙s)-zależy od siły i drogi-wyr. w J(dżul),Moc(P=W/t)-zależy od pracy i czasu-wyr. W(wat).En mechaniczna – dzieli się na potencjalną(Ep) i kinetyczną(Ek). En pote. zależy od masy, grawitacji i wys.Ep=m∙g∙hm=Ep/(g∙h) h=Ep/(m∙g)En. kin.- masa i prędkość. Ek=(m∙v^2)/2. m=2Ek/v^2 v=2Ek/2Zasada zachowania energii n(eta)=Eu/Ed∙100% - w układzie izolowanym suma en.kin. i en.pot. ciał jest stała. Maszyna prosta- dźwignia jednostronna i dwustronna , blok ruchomy i nieruchomy, równia pochyła. Warunek równowagi dźwigni dwustronnej F_1∙r_1=F_2∙r_2 .Sprawność maszyn n(eta)=Eu/Ed∙100%- określa stosunek en. uzyskanej za pomocą urządzenia do en. dostarczonej urządzeniu.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

potrzebuje wzory z działu praca moc energia na teraz !!! przedmiot to fizyka

potrzebuje wzory z działu praca moc energia na teraz !!! przedmiot to fizyka...

Fizyka

Praca moc energia 1 Z jakiej wysokości spadła swobodnie kulka, jeżeli w chwili uderzenia o ziemi´ miała prędkość 10 . Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 m/s2 2 Oblicz prędkość kulki w chwili uderzenia o ziemię, jeżeli spadła ona swobo

Praca moc energia 1 Z jakiej wysokości spadła swobodnie kulka, jeżeli w chwili uderzenia o ziemi´ miała prędkość 10 . Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 m/s2 2 Oblicz prędkość kulki w chwili uderzenia o ziemię, je...

Fizyka

napisz wzor na energie potencjalna energia kinetyczna praca moc energia

napisz wzor na energie potencjalna energia kinetyczna praca moc energia...

Fizyka

Co to jest praca, moc i energia. Krótka definicja i wzory.

Co to jest praca, moc i energia. Krótka definicja i wzory....

Fizyka

 wymień Jednostki mocy (praca , moc , energia)

 wymień Jednostki mocy (praca , moc , energia)...

Fizyka

Praca, moc, energia potencjalna grawitacyjna i spężystości, praca a energia potencjalna, energia kinetyczna, praca a energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej

1. Praca - skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych; oznacza formę zmian energii, nie zaś jedną z form energii.
Jednost...