Analiza i interpretacja wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego

?Testament mój? Juliusza Słowackiego nie jest testamentem jako takim, poeta opisuje w nim swoje dotychczasowe życie, podsumowuje je, a także objawia ostatnią wolę w kwestiach bardziej duchowych niż materialnych. Stanowi polecenia emigranta dla przyjaciół i całego narodu, zawiera też pewne nadzieje i oczekiwania związane z jego twórczością. Ten poetycki testament składa się z 10 czterowersowych strof o rymach przeplatanych, dokładnych, żeńskich. Napisany jest 13 zgłoskowcem ze średniówką po 7 sylabie, co sprawia, że jest rytmiczny. W pierwszej zwrotce podmiot liryczny ukazuje adresata, którym są Polacy, mówi: ?Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,? dodaje też, że żaden rodak nie był mu nigdy obojętny. W kolejnym wersie ujawnia, że spodziewa się końca ziemskiego życia i dlatego zostawia testament. Stwierdza, że nie zostawił po sobie potomka, nie ma nikogo, kto by odziedziczył jego talent literacki, ani nazwisko i obawia się, że jego imię ?będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia.? Swoje życie porównuje do błyskawicy: ?Imię moje tak przeszło jak błyskawica?. W kolejnej strofie poeta przez słowa: ?wy coście mnie znali? zwraca się do znajomych, aby poświadczyli, że Słowacki był wielkim patriotą, który swe najlepsze lata stracił dla ojczyzny. Walczył o Polskę, gdy Polska walczyła i pogrążył się z nią, gdy upadła. Metaforycznie przedstawia kraj jako tonący okręt. Prosi także przyjaciół o oddanie serca jego ukochanej matce, co symbolicznie wyraża całkowite oddanie i miłość synowską. Podmiot liryczny ma tez nadzieję, że nie będą po nim rozpaczać, ale wręcz ?siądą przy pucharze i zapiją (?)pogrzeb? tak jak dawniej z nim siedzieli i pili. Obiecuje, że jeśli pozostanie na ziemi i będzie miał możliwość, zjawi się. W strofie
?Lecz zaklinam ? niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec!??
Słowacki zawarł przesłanie dla następnych pokoleń, aby nie tracili wiary w możliwość odzyskania niepodległości. Nie bali się stanąć do walki i nawet ponieść ofiarę w imię wolności. Nie pozwolili się zrusyfikować i przekazywali patriotyzm jak największym rzeszom Polaków, aby rodacy nie zapomnieli, kim są, mimo, że byłoby to zapewne łatwiejsze i bezpieczniejsze. Dla podkreślenia znaczenia tej strofy poeta zakończył ją wykrzyknieniem. Podmiot liryczny czując zbliżający się koniec podsumowuje w 7 zwrotce, że zostawia bliskich mu ludzi, odchodzi ze świadomością spełnionego obowiązku i wypełnienia służby bożej, a także, że pogodził się ze śmiercią i pochówkiem na obczyźnie. Wśród obcych twarzy, bez cienia szansy na powrót do Polski. Zadaje pytanie retoryczne: ?Kto drugi bez świata oklasków się zgodzi Iść?? i ma tylko nadzieję, że niedoceniona za życia twórczość zostanie uznana po śmierci poety. Będzie pozytywnie oddziaływać na czytelników, pobudzi ich do działania. Przerobi zwykłych ?zjadaczy chleba? w aniołów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Testament mój" Juliusza Słowackiego - interpretacja i analiza wiersza.

Juliusz Słowacki, zaliczany do polskich wieszczów narodowych, urodził się
w 1809 roku w Krzemieńcu. Po śmierci ojca wychowywała go jego ukochana matka, która miała na niego ogromny wpływ. Przez wiele lat kształcił się i podróżowa...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej "Groby nasze".

"Groby nasze" to wiesz należący do liryki patriotycznej. Styl wiersza jest podniosły, patetyczny. Występuje apostrofa do grobów "Groby wy nasze", poza tym epitety "ojczyste groby", oksymoron, przenośnie "życ...

Język polski

"Grób Agamemnona".

Utwór ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, która jest według Słowackiego utworem traktującym o pr...

Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza utworów "Testament mój" Juliusza Słowackiego i "Testament" Zbigniewa Herberta.

Juliusz Słowacki uważany jest podobnie jak Mickiewicz za wieszcza narodowego i jednego z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu. Jego dorobek wywarł wielki wpływ zarówno na innych przedstawicieli tej epoki, jak i następne pokolenia poe...