Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik urodził się 19.02.1473 r. w Toruniu, a zmarł 24.05.1543 r. we Fromborku. Jego ojciec; Mikołaj zajmował się kupiectwem.Panieńskie nazwisko matki M.Kopernika, Barbary to Watzenrode.W wieku 10 lat M.Kopernikowi zamarł ojciec a wtedy dziećmi zaopiekował się wuj Łukasz Watzenrode.Rodzeństwo M.Kopernika to:Andrzej, Barbara i Katarzyna. Dziadek Kopernika miał na imię Jan.Rodzina M.Kopernika wywodziła się z małej wsi Koperniki na Opolszczyźnie.Kopernik pierwsze nauki pobierał w szkole parafialnej w Toruniu, potem Włocławek i Chełm.Studia rozpoczął w 1491 r. na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.Na dalsze studia wyjechał do Włoch.Studiował w Ferrarze, Bolonii i Padwie, prawo kanoniczne, medycynę, astronomię, filozofię, literaturę starożytną oraz ekonomię.Po ukończeniu studiów we Włoszech przeniósł się, do Lidzbarka Warmińskiego, był tam sekretarzem osobistym i lekarzem przybocznym Ł.Watzenrode.Po śmierci swego wuja Ł.Watzenrode, biskupa warmińskiego, przeniósł się do Olsztyna na urząd dóbr kapitularnych w Olsztynie, a w roku 1516, pełni urząd dóbr kapituły z siedzibą w Olsztynie.W roku 1510 przeniósł się do Fromborku.Tam właśnie urządził swoje obserwatorium.Kiedy Kopernik był w Olsztynie interesowały go zagadnienia ekonomiczne, walczył z Krzyżakami i prowadził obserwacje astronomiczne. Najważniejsze dzieło Mikołaja Kopernika to "O obrotach sfer niebieskich ksiąg VI".Powstawało ono od roku 1515-1533 r.W wydawaniu dzieła M.Kopernikowi pomógł Jerzy Joachim Retyk i Andrzej Osjander.Andrzej Osjadner był teologiem protestanckim, a J.J.Retyk prowesorem matemaryki na uniwersytecie w Wittenberdze.A.Osjander zmienił przedmowę M.Kopernika na własną nie podpisaną, a J.J.Retyk zawiózł rękopis do Norymbergii.

*Dzięki odkryciu M.Kopernika są możliwe loty w kosmos
*Planety to ciała niebieskie o śr. większych niż 1000km które nie są, jak gwiazdy źródłami światła
*Polski naukowiec który pierwszy odkrył planety poza Układem Słonecznym to Aleksander Wolszczyn
*Polski kosmonauta to Mirosław Hermaszewski
*Pierwsze lądowanie na Księżycu nastąpiło 20.07.1969r.
*Pierwszy człowiek który przebywał w Kosmosie to Jurij Gagarin -12.04.1961r.
*Planety Układu Słonecznego to:Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. (Pluton).
*Pierwszy człowiek który wyladował na Księżycu to N.Arstrong był z Ameryki
*Planety leżące od Słońca, do Ziemi to:Merkury i Wenus
*Planety leżący od Ziemi do Neptuna to:Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun (nie zapominajcie o Ziemi!!!Naszej planecie).

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mikołaj Kopernik - biografia, ważne daty

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu przy ulicy świętej Anny 19 lutego 1473 roku. Dzisiaj ta ulica nazywa się Kopernika 17, a w samym budynku znajduje się liceum, nazwane jego imieniem. Według przeprowadzony badań rodzina Koperników wywo...

Filozofia

Mikołaj Kopernik

Według badań dotyczących pochodzenia rodu Koperników, wywodzi się on ze Śląska. W czternastym i piętnastym wieku pojawiają się wzmianki o rodzie Koperników zamieszkującym w miastach śląskich, a potem i innych. Dziadek astronoma Jan by...

Język polski

Mikołaj Kopernik - biografia i dokonania

Mikołaj Kopernik był człowiekiem szeroko wykształconym, zajmował się astronomią, matematyka, medycyną, ekonomią, kartografią, a także prawem kanonicznym. Przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny w Toruniu. Jego r...

Język polski

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, kartograf, duchowny, kanonik warmiński urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku przy ulicy świętej Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika 17, a w budynku mieści się jego muzeum. Według ba...

Język polski

Mikołaj Kopernik

Z małżeństwa Mikołaja i Barbary Koperników urodziło się czworo dzieci: Andrzej, Barbara, Katarzyna i Mikołaj. Ten ostatni przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku. Wczesne dzieciństwo Mikołaja upłynęło w ciszy domu rodzicielskiego. W 14...

Historia

Mikołaj Kopernik - biografia.

Wersja pierwsza:

Kiedy w roku 1456 przybył do Torunia kupiec z Krakowa Mikołaj Kopernik, syn Jana, miasto to wygldało zapewne wspaniale. Toruń był okalany potężnymi murami, basztami i bramami zbudowanymi z czerwonej cegły. Bramy Che...