Rodzina daje człowiekowi szczęście

We wszystkich kulturach świata rodzina stanowi podstawę społeczeństwa.
W słowniku jest napisane, że ?rodzina to grupa społeczna złożona z małżonków i ich dzieci; także osoby związane z pokrewieństwem?.
Według mnie ta słownikowa definicja nie jest pełna. Rodzina to też relacje międzyludzkie, to ogrom wiedzy przekazywanej z dziada pradziada, czasami tajemnej.
Prawie wszyscy oglądali film pt. ?Nie ma mocnych?, gdzie w jednej ze scen główny bohater oddaje sierp młodej parze mówiąc: ?to sierp tatowy?. Jest to symbol pewnych zwyczajów i obrzędów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Takie zachowania dają wsparcie, poczucie bezpieczeństwa nowemu pokoleniu.
Warto zauważyć, że poczucie bezpieczeństwa daje siłę w pokonywaniu problemów, zmniejsza lęk i strach, bo zawsze można liczyć na pomoc rodziców.
Potwierdzeniem wymienionych argumentów jest wyjaśnianie trudnych zagadnień, pomaganie przy pracy domowej, czy uczenie lepienia pierogów przez naszych bliskich.
Nie wolno też pominąć, że najważniejszą wartością rodziny jest miłość. Prawie każdy rodzic kocha swoje dziecko 9oczywiście z wzajemnością). Jeden z pisarzy, Józef Ignacy Kraszewski napisał: ?Nie ma słodszych i silniejszych węzłów nad węzły miłości rodzinnej?.
Pragnę też zwrócić uwagę na to, że w sytuacjach, gdzie zagrożone jest nasze życie, właśnie rodzina służy pomocą. Najczęściej najbliżsi dają krew albo narządy.
Dowodem na to jest fakt oddania nerki przez Saletę dla swojej córeczki, aby uratować jej życie.
Oto kolejny argument: rodzina umożliwia uzyskanie korzyści materialnych. Na przykład w pracę przy budowie domu angażują się bracia, kuzyni, wujostwo, aby przyspieszyć i zmniejszyć koszty budowy.
Przytoczmy jeszcze jeden argument. Zaufanie, o które coraz trudniej w dzisiejszych czasach, często daje rodzina. Możemy porozmawiać o naszych problemach, a rodzice, czy dziadkowie, zawsze pokażą, wytłumaczą, doradzą.
Należy też rozważyć racje przeciwne. Rodzice zazwyczaj nie mają do nas zaufania, ingerują w naszą prywatność. Kontrolują pokoje.
Wydaje mi się, że rodzice boją się o nas. Obawiają się o naszą przyszłość, abyśmy nie ?wpadli? w złe towarzystwo, używki, bądź jakieś sekty.
?Szczęście ? pomyślny los, pomyślność, powodzenie, uczucie zadowolenia, upojenia, radość, szczęśliwość. Szczęście domowe, rodzinne, osobiste, małżeńskie, zbieg, splot pomyślnych okoliczności, szczęśliwe zrządzenie losu?.
Przytoczone argumenty potwierdzają tezę zawartą w temacie. Rodzina rzeczywiście daje człowiekowi szczęście. Trudno wyobrazić sobie szczęśliwą rodzinę, w której nikt sobie nie pomaga, nie wspiera, nie uczy.
W przyrodzie mamy wiele przykładów zwierząt, które tworzą ?społeczności? ? stada ? rodziny. My, ludzie jesteśmy cząstką tej przyrody i podlegamy pewnym jej prawom. Dążymy do tworzenia szczęśliwych rodzin.

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Święta Rodzina jako wzór jedności interpersonalnej

WSTĘP

Poznawanie życia i cnót Świętej Rodziny jest zadaniem bardzo pouczającym i niezwykle pasjonującym. Ks. Jan Berthier poświęcił niemałą cześć swego kapłańskiego życia na poznawanie i opisywanie Świętej Rodziny poprzez...

Język polski

"To człowiek człowiekowi jest potrzebny do szczęścia" rozprawka w oparciu o literaturę.

Napiszę rozprawkę, w której ustosunkuję się do tezy: „To człowiek człowiekowi jest potrzebny do szczęścia” u uzasadnieniu wykorzystaj przykad z literatury, historii lub sztuki.

Rozpoczynając tą rozprawkę zastanawiałem się ...

Język polski

Czy pieniądze mogą dać człowiekowi szczęście?

?Czy pieniądze mogą dać człowiekowi szczęście?? postaram się odpowiedzieć na to pytanie w poniższych rozważaniach.

Po pierwsze uważam, iż pieniądz odgrywa wielką rolę. Nieustanna pogoń za nim w naszych czasach robi się wr...

Język polski

„Szczęście każdy nosi w sobie” Bolesław Prus. Odwołując się do różnych koncepcji szczęścia przedstawionego w literaturze zgódź się lub podejmij z nimi polemikę.

Szczęścia nie można zdefiniować w prosty sposób, ponieważ, każdy człowiek inaczej je postrzega. Źródłami szczęścia mogą być takie wartości jak zapewnienie sobie dobytku, rodzina, wyzbycie się trosk, miłość, praca, wierność wyzn...

Język polski

Człowiek człowiekowi jest potrzebny do szczęścia.

Jestem na niskim poziomie w pisaniu rozprawek dlatego zamierzam to zmienić, zaczynam się brać za siebie.
Dlatego proszę o sprawdzenie tej rozprawki. Czy nie używam zbyt potocznego języka,
czy jest dużo powtórzeń i ogólnie co sądz...