Liczby

1. Liczby rzeczywiste – wszystkie liczby , które odpowiadają punktom na osi liczbowej.
2. Liczby wymierne – liczby dające przedstawić się za pomocą ułamka p/q , gdzie p jest dowolną liczbą całkowitą, a q jest dowolną liczbą naturalną ( np. 1/7, 3 ½,- 32/5 , 0, -2,6 , 5 (3),
3. Liczby niewymierne – liczby nie dające się zapisać w postaci ułamka zwykłego ( np. 3, 5, p). Należą do rzeczywistych
4. Liczby naturalne – są to liczby dodatnie , całości( 0.9.3.6). Należą do rzeczywistych i wymiernych
5. Liczby całkowite – są to całości , liczby dodatnie i liczby do nich przeciwne . ( -2, 6, 7, -4, ). Należą do rzeczywistych i wymiernych
6. Liczby pierwsze -liczby ,które mają dwa dzielniki : 1 i samą siebie ( 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13,17, 19, 23, 19, 31, 37)
7. Liczby złożone – liczby posiadające więcej niż dwa dzielniki
8. !! liczba 1 nie jest liczbą ani złożoną , ani pierwszą – dzielą się przez samą siebie.
9. Liczba przeciwna do danej – liczba , która po dodaniu do danej daje w wyniku 0 . ( a , -a)
10. Liczba odwrotna do danej – (a)liczba którą zapisujemy jako ułamek 1/a

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Liczby i działania

LICZBY NATURALNE

Liczby naturalne to najbardziej oczywista i natychmiastowa konstrukcja kojarząca się z matematyką. Były to pierwsze liczby na jakich w starożytności człowiek nauczył się pierwszych działań, i zaczął swoją przy...

Matematyka

1. Oblicz a) 10% liczby 170 b) 10% liczby 15 c)1% liczby 300 d) 25% liczby 16 20% liczby 25 70% liczby 30 5% liczby 25 50% liczby 4,8 30% liczby 20 80% liczby 10 14% liczby 40 30% liczby 1/6 40 % liczby 8

1. Oblicz a) 10% liczby 170 b) 10% liczby 15 c)1% liczby 300 d) 25% liczby 16 20% liczby 25 70% liczby 30 5% liczby 25 50% liczby 4,8 30% liczby 20 80% liczby 10 14% liczby 40 30% liczby 1/6 40 % licz...

Matematyka

1.Oblicz. Zacznij od znalezienia 10% liczby a)20% liczby 50 b)5% liczby 120 c)30% liczby 60 d)110% liczby 30 e)150 liczby 70 2.Oblicz a)5% liczby 80 b)25% liczby 200 c)80% liczby 700 d)130% liczby 180 e)180% liczby 40 3.Oblicz a)50% liczby

1.Oblicz. Zacznij od znalezienia 10% liczby a)20% liczby 50 b)5% liczby 120 c)30% liczby 60 d)110% liczby 30 e)150 liczby 70 2.Oblicz a)5% liczby 80 b)25% liczby 200 c)80% liczby 700 d)130% liczby 180 e)180% liczby 40 3.Oblicz a)50% l...

Matematyka

Mam następujące zadania z matematyki. ( /=kreska ułamkowa) 2/3 liczby 12 1/6 liczby 30 2/5 liczby 10 1/4 liczby 28 5/6 liczby 6 1/2 liczby 64 1/3 liczby 24 3/5 liczby 10 1/5 liczby 30 3/4 liczby 28 1/2 liczby 18 2/3 liczby 15 3/8 liczby 14

Mam następujące zadania z matematyki. ( /=kreska ułamkowa) 2/3 liczby 12 1/6 liczby 30 2/5 liczby 10 1/4 liczby 28 5/6 liczby 6 1/2 liczby 64 1/3 liczby 24 3/5 liczby 10 1/5 liczby 30 3/4 liczby 28 1/2 liczby 18 2/3 liczby 15 3/8 l...

Matematyka

3. Oblicz a. 5% liczby 100 b. 10% liczby 30 c.10% liczby 20 10% liczby 100 10% liczby 40 20% liczby 30 25% liczby 100 10% liczby 50 30% liczby 40 67% liczby 100 10% liczby 60 60% liczby 70 4. a. Obliczenie 10% liczby 80, 20% liczby

3. Oblicz a. 5% liczby 100 b. 10% liczby 30 c.10% liczby 20 10% liczby 100 10% liczby 40 20% liczby 30 25% liczby 100 10% liczby 50 30% liczby 40 67% liczby 100 10% liczby 60 60% liczby 70 4. a. Obliczenie 10% liczby 80, 20% l...

Matematyka

Liczby (dzieje liczb)

Liczba, jest podstawowym pojęciem matematyki, które powstało w świadomości człowieka na wiele tysięcy lat przed naszą erą, a następnie kształtowało się i rozwijało wraz z rozwojem cywilizacji i kultury. Z chwilą, gdy rozróżnienie mi...