Sztuka w średniowieczu

Okres od XI do XIII w. to rozwój STYLU ROMAŃSKIEGO. Charakteryzowało go : półkolisty łuk oraz filary, kolumny, arkady i sklepienia.


Przykłady architektury romańskiej w Europie:
- Opactwo Cluny we Francji
- Bazylika św. Marka w Wenecji
- Plac Cudów w Pizie
- Katedra w Durham w Wielkiej Brytanii

W Polsce:
- Opactwo benedyktynów w Tyńcu
- Kościoły św. Wojciecha i św, Andrzeja w Krakowie
- Kościół św. Jakuba w Sandomierzu
- Kolegiaty w Kruszwicy i Tumie
- Katedra gnieźnieńska


Od XII w. zaczynają powstawać budowle w STYLU GOTYCKIM. W przeciwieństwie do poprzedniego stylu budowano raczej z cegły niż z kamienia, kościoły były wielonawowe z licznymi kaplicami, o strzelistej, niemal koronkowej sylwecie, z wysokimi oknami witrażowymi. W malarstwie to czas przejścia od płaskiego do przestrzennego, trójwymiarowego obrazu.

Przykłady architektury gotyckiej w Europie:
- Katedra Notre-Dame w Paryżu
- Ratusz w Brukseli

W Polsce
- Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
- Kościół św. Jakuba w Toruniu
- Kościół Mariacki w Krakowie
- Zamek krzyżacki w Malborku

Rzeźba:
- Ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie

Malarstwo :
- Giotto : "Kazanie św. Franciszka do ptaków" (fresk)
- Jan van Eyck "św. Hieronim w pracowni"
- Hans Memling "Ołtarz Sądu Ostatecznego" (tryptyk)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Średniowiecze - konspekt. Sztuka barokowa

9-10. „Bogurodzica” jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

„Bogurodzica” jest najwspanialszą i najstarszą polską pieśnią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże si...

Wiedza o kulturze

Sztuka bizantyjska

Bizantyjska sztuka, początkowo odmiana sztuki starochrześcijańskiej, potem oficjalna sztuka kościoła prawosławnego, tworzona na terenie cesarstwa bizantyjskiego i w kręgu jego oddziaływania. Wyrosła z tradycji sztuki greckiej i rzymskiej i ...

Język polski

Rola sztuki i artysty. Porównaj poglądy Przybyszewskiego zawarte we fragmentach Confiteora i ks. Józefa Tischnera w eseju Sztuka

Rola sztuki i artysty zmieniała się na przestrzeni wieków. Od starożytności do czasów współczesnych możemy zaobserwować przemiany, metamorfozy, jakie przechodziły dzieła i ich twórcy. W średniowieczu autor był anonimowym pisarzem, kt...

Wiedza o kulturze

Sztuka innych kultur

Sztuka Japonii
Najstarszymi, zachowanymi do dziś dziełami sztuki japońskiej są gliniane posążki z epoki kamiennej oraz pochodzące z nieco późniejszego okresu figurki z nieogładzonego kamienia. Jeszcze późniejszy okres reprezentują ...

Wiedza o kulturze

Sztuka afrykańska

Sztuka Afrykańska


Sztukę czarnych plemion afrykańskich zamieszkujących środkową Afrykę poznano dokładniej na początku naszego wieku.

SKALNA SZTUKA AFRYKI

Najwcześniejsze malunki i ryty na Saharze da...

Wiedza o kulturze

Sztuka afrykańska

Sztukę czarnych plemion afrykańskich zamiesdzkujących środkową Afrykę poznano dokładniej na początku naszego wieku.

SKALNA SZTUKA AFRYKI

Najwcześniejsze malunki i ryty na Saharze datują się ok.6000 p.n.e.[paloeoit i ne...