Kazimierz Odnowiciel

UR.- 25 VII 1016
PANOWANIE- objęcie władzy ok. 1034, wygnanie ok. 1036, powrót ok. 1039, zmarł 19 III 1058

Kazimierz Odnowiciel powrócił ok. 1038-9 roku. Uzyskał on poparcie ze strony cesarza Henryka III, gdyż:
cesarz miał od niego zapewnioną pomoc w razie wzmocnienia Czech;
obawa przed rozprzestrzenieniem się pogaństwa;
matka Kazimierza, Rycheza, przebywała w Niemczech;
obawa przed rozpowszechnieniem się buntu chłopskiego.
Uzyskał on także poparcie od Jarosława Mądrego- poślubił jego siostrę Dobroniegę Marię.

OSIĄGNIĘCIA KAZIMIERZA ODNOWICIELA:
Z pomocą cesarza (500 zbrojnych) zajął Małopolskę, Wielkopolskę i Pomorze Wschodnie;
Z pomocą Jarosława, w 1047 roku rozgromił wojska Masława, zajął Mazowsze i Pomorze Gdańskie;
1050- zajął Śląsk. Wówczas Czesi zwrócili się do cesarza Henryka III, który zorganizował w 1054 roku ZJAZD W KWEDLINBURGU, na którym Śląsk przyznano Polsce. Kazimierz musiał płacił ze Śląska trybut, w wysokości 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota (zapłacił tylko raz);
Przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa (do panowania Zygmunta III Wazy);
Odbudowa zniszczonej administracji kościelnej;
Utworzenie biskupstwa dla Pomorza Gdańskiego i Mazowsza w Kruszwicy na Kujawach;
Zamierzał utworzyć arcybiskupstwo w Krakowie (wiemy to, gdyż w podziemnym grobowcu na Wawelu znajduje się płyta wmurowana w podłogę, poświęcona arcybiskupowi Aaronowi- został przysłany przez papieża na stanowisko arcybiskupa krakowskiego). Niestety nie doszło do tego, gdyż arcybiskup zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach;
Wprowadzenie reformy wojskowej: służba wojskowa na zasadach lennych (dotąd istniała drużyna wojów, która była niewystarczająca).

Kazimierzowi nie udało się osiągnąć korony i utworzyć metropolii w Krakowie. Po jego śmierci władzę przejął jego syn Bolesław Szczodry (Śmiały).

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1.Kto kolejno panowali w Polsce A. BOLESŁAW CHROBRY,MIESZKO II, KAZIMIERZ ODNOWICIEL, BOLESŁAW ŚMIAŁY D. BOLESŁAW CHROBRY, KAZIMIERZ ODNOWICIEL, WŁADYSŁAW HERMAN, BOLESŁAW ŚMIAŁY 2.REGALE mennicze było to prawo o A.pobierania podatku i cła B.wytwar

1.Kto kolejno panowali w Polsce A. BOLESŁAW CHROBRY,MIESZKO II, KAZIMIERZ ODNOWICIEL, BOLESŁAW ŚMIAŁY D. BOLESŁAW CHROBRY, KAZIMIERZ ODNOWICIEL, WŁADYSŁAW HERMAN, BOLESŁAW ŚMIAŁY 2.REGALE mennicze było to prawo o A.pobierania podatk...

Historia

Kazimierz Odnowiciel.

Kazimierz Odnowiciel
<BR>
<BR>
<BR>Urodził się 26 lipca 1016 roku, jako syn ówczesnego następcy tronu, późniejsze-go króla Mieszka II i jego żony Rychezy, wnuczki cesarza Ottona II. Podobnie jak i rodzice Kazim...

Język angielski

 Zadanie 1 --> Niekoronowanymi władcami Polski byli : a) Mieszko 1 , Mieszko 2, Kazimierz Odnowiciel b)Mieszko 1 , Przemysł 2 , Bolesław Krzywousty c) Bolesław Krzywousty , Mieszko Stary , Kazimierz Sprawiedliwy .     Zadanie 2 ---> Uzupełnij ; W ______ r

 Zadanie 1 --> Niekoronowanymi władcami Polski byli : a) Mieszko 1 , Mieszko 2, Kazimierz Odnowiciel b)Mieszko 1 , Przemysł 2 , Bolesław Krzywousty c) Bolesław Krzywousty , Mieszko Stary , Kazimierz Sprawiedliwy .     Zadanie 2 ---> Uzupeł...

Język angielski

Kim byli: -Bolesław Chrobry -Kazimierz Odnowiciel -Brzetysław -Bolesław Smialy -Sieciech -Władysław Herman poprosze krotko :)

Kim byli: -Bolesław Chrobry -Kazimierz Odnowiciel -Brzetysław -Bolesław Smialy -Sieciech -Władysław Herman poprosze krotko :)...

Język angielski

Uzasadnij jakim działaniom Kazimierz Odnowiciel zawdzięcza swój przydomek. Pomóżcie! ♡

Uzasadnij jakim działaniom Kazimierz Odnowiciel zawdzięcza swój przydomek. Pomóżcie! ♡...