I Wojna Światowa - Daty, Kalendarium

Rok 1914

28 lipca - Gawriło Princip zastrzelił w Sarajewie austriackiego następcę tronu arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonkę
28 lipca - Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii
31 lipca - ultimatum niemieckie wobec Francji
1 sierpnia - Niemcy wypowiadają wojnę Rosji. W sierpniu wojska rosyjskie wkraczają do Galicji i Prus Wschodnich
2 sierpnia - wojska niemieckie wkraczają do Luksemburga
3 sierpnia - Niemcy wypowiadają Francji wojnę
3 sierpnia - wojska niemieckie wkraczają na terytorium Belgii
4 sierpnia - niemiecka artyleria ostrzeliwuje Kalisz
4 sierpnia - Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom. Rozpoczyna się morska blokada Niemiec
5 sierpnia - Stany Zjednoczone ogłaszają neutralność w wojnie
5 sierpnia - Pierwsza bitwa morska: zatonął niemiecki stawiacz min
6 sierpnia - Legiony pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyruszają z Krakowa do dawnego Królestwa Polskiego
8 sierpnia - marynarka brytyjska ostrzeliwuje Dar es Salaam
8 sierpnia - Czarnogóra wypowiada wojnę Niemcom
14 sierpnia - wojska francuskie wkroczyły do Lotaryngii
16 sierpnia - w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy z prezydentem miasta Juliuszem Leo jako prezesem
18 sierpnia - rozpoczyna się niemiecka ofensywa na Francję
20 sierpnia - Niemcy zdobywają Brukselę
21 sierpnia - odwrót wojsk francuskich z Lotaryngii
23 sierpnia - Japonia wypowiada wojnę Niemcom
23 sierpnia - bitwa pod Mons
25 sierpnia - wojska austriackie staczają bitwę z wojskami rosyjskimi
26 sierpnia - Togo kapituluje wobec wojsk francuskich i angielskich
26 sierpnia - rozpoczyna się bitwa pod Tannenbergiem
28 sierpnia - koniec bitwy pod Tannenbergiem
28 sierpnia - bitwa morska koło Helgolandu
2 września - Austriacy opuszczają Lwów
3 września - Rosjanie zajmują Lwów
3 września - rząd francuski ewakuuje się do Bordeaux
6 września - wojska niemieckie staczają z wojskami rosyjskimi bitwę nad jeziorami mazurskimi
6 września - rozpoczyna się bitwa nad Marną
9 września - koniec bitwy nad Marną
12 września - kończy się bitwa nad jeziorami mazurskimi
5 paźdzernika- miała miejsce pierwsza w historii walka powietrzna, której skutkiem było strącenie samolotu.
13 października - rząd belgijski przeniósł się do Hawru
21 października - Turcja zamyka drogę wodną przez cieśniny Bosfor i Dardanele dla żeglugi
29 października - flota turecka atakuje rosyjskie wybrzeża
2 listopada - Rosja, Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Turcji
3 listopada - Niemcy zwyciężają wojska brytyjskie pod Tanga w Niemieckiej Afryce Wschodniej
5 listopada - państwa Ententy wypowiadają wojnę Turcji
5 listopada - Wielka Brytania zajmuje Cypr
12 listopada - Turcja ogłasza Dżihad
8 grudnia - brytyjsko-niemiecka bitwa morska koło Falklandów
17 grudnia - wojska rosyjskie zostają zatrzymane przez Austriaków pod Limanową
25 grudnia - nalot zeppelinów na Londyn

Rok 1915

4 lutego - Niemcy ogłaszają blokadę morską wokół Wysp Brytyjskich
18 lutego - odwołano igrzyska olimpijskie, które miały się odbyć w Berlinie w 1916 r.
22 kwietnia - walki niemiecko-francuskie pod Ypres
26 kwietnia - w Londynie zostaje podpisany tajny układ sojuszniczy między Włochami i Ententą
2-5 maja - Bitwa pod Gorlicami. Front rosyjski zostaje przełamany przez wojska państw centralnych
7 maja - niemiecki okręt podwodny (U-boot) zatapia amerykański statek Lusitania
22 maja - Austriacy odzyskują Lwów
23 maja - Włosi podejmują działania zbrojne przeciwko Austro-Węgrom
2 czerwca - flota brytyjska rozpoczyna blokadę wybrzeży Azji Mniejszej
10 czerwca - Wielka Brytania zdobywa niemiecki Kamerun
23 czerwca - papież Benedykt wydał deklarację o neutralności Watykanu w trwającej wojnie
1 lipca - Niemcy rozpoczynają ofensywę na Litwę, Kurlandię i dawne Królestwo Polskie
19 lipca - Niemcy torpedują angielski parowiec Arabic
5 sierpnia - Niemcy wkraczają do Warszawy
24 sierpnia - Niemcy tworzą w Warszawie Generalne Gubernatorstwo
18 września - Niemcy wkraczają do Wilna
22 września - Francuzi rozpoczynają ofensywę w Szampanii
6 października - Austriacy rozpoczynają ofensywę w Serbii. Do grudnia Serbia zostaje zajęta
12 grudnia - w Niemczech zbudowano pierwszy w całości metalowy samolot.

Rok 1916

21 lutego - rozpoczyna się niemiecko-francuska bitwa o Verdun
9 marca - Portugalia wypowiada wojnę Niemcom
16 marca - rozpoczęcie ofensywy rosyjskiej koło Dyneburga
19 marca - wojska rosyjskie zajmują miasto Isfahan w Persji
31 maja - rozpoczęła się największa bitwa morska I wojny, tzw. bitwa jutlandzka, między flotami brytyjską i niemiecką
4 czerwca - rozpoczęcie rosyjskiej ofensywy gen. Brusiłowa na froncie wschodnim
8 czerwca - Rosja i Japonia podpisują układ sojuszniczy
4-5 lipca - Legiony Polskie stoczyły bitwę pod Kostiuchnówką
24 czerwca - rozpoczęcie ofensywy wojsk Ententy nad Sommą
13 sierpnia - miasto Verdun odznaczono Krzyżem Legii Honorowej.
27 sierpnia - Rumunia przystępuje do wojny po stronie Ententy
28 sierpnia - Włochy wypowiadają wojnę Niemcom
26 września - początek bitwy austriacko-rumuńskiej pod Hermanstadt
5 listopada - cesarze Niemiec i Austrii wydali tzw. Akt 5 listopada, w którym zapowiedzieli utworzenie państwa polskiego pod egidą państw centralnych
21 listopada - śmierć cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I
26 listopada - Grecja wypowiedziała wojnę Niemcom
6 grudnia - wojska niemieckie i austriackie zajmują Bukareszt
12 grudnia - Niemcy składają propozycje pokojowe

Rok 1917

22 stycznia - propozycje pokojowe prezydenta USA Woodrow Wilsona
20 lutego - aby zaoszczędzić miedź, w Niemczech wprowadzono do obiegu aluminiowe monety
16 marca - car Rosji Mikołaj II abdykuje
2 kwietnia - Stany Zjednoczone przystępują do wojny po stronie Ententy
6 kwietnia - Stany Zjednoczone wypowiadają Niemcom wojnę
9 kwietnia - początek angielsko-niemieckiej bitwy pod Arras
27 kwietnia - Grecja przystępuje do wojny po stronie Ententy
4 czerwca - prezydent Francji wydał dekret o rozpoczęciu formowania we Francji oddziałów polskich
22 czerwca - Niemcy uwięzili w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
1 lipca - atak rosyjski na Zaborów i Brzeżany
15 października - rozstrzelano Matę Hari, holenderską tancerkę oskarżoną o szpiegostwo na rzecz Niemiec
24 października - przełamanie frontu włoskiego przez Austriaków pod Caporetto
26 października - Austriacy zdobywają włoskie forty Montemaggiore
7 listopada - wybuch rewolucji październikowej
10 listopada - zatrzymanie ofensywy niemiecko-austriackiej nad Piawą
9 grudnia - wojska brytyjskie zajmują Jerozolimę
22 grudnia - początek rokowań państw centralnych z Rosją w Brześciu

Rok 1918

8 stycznia - prezydent Wilson ogłosił orędzie zawierając obietnice utworzenia państwa polskiego
28 stycznia - Rada Komisarzy Ludowych wydała dekret o utworzeniu Armii Czerwonej
9 lutego - podpisanie układu pokojowego miedzy państwami centralnymi a Ukrainą w Brześciu
3 marca - podpisanie przez państwa centralne układu pokojowego z Rosją w Brześciu
9 marca - lądowanie wojsk brytyjskich w Murmańsku
21 marca - początek ofensywy niemieckiej na froncie zachodnim
9 kwietnia - początek niemiecko-francuskiej bitwy pod Lys
1 maja - koniec bitwy pod Lys
7 maja - podpisanie przez państwa centralne układu pokojowego z Rumunią w Bukareszcie
18 czerwca - kontrofensywa francuska nad Marną
17 lipca - bolszewicy zamordowali cara Mikołaja II i jego rodzinę
15 września - początek ofensywy wojska Ententy w Macedonii
30 września - kapitulacja Bułgarii
30 października - Włosi pokonują Austriaków pod Veneto
3 listopada - Austro-Węgry podpisują z państwami Ententy rozejm
9 listopada - abdykuje Wilhelm II cesarz Niemiec
11 listopada - abdykuje Karol I cesarz Austro-Węgier
11 listopada - zawieszenie broni w Compiegne
27 grudnia - wybuchło powstanie wielkopolskie

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

I wojna światowa - daty

1815 – KONGRES WIEDEŃSKI, klęska Napoleona pod Waterloo, Pl podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję
- przywrócono legitymizm (prawa hist. Dynastii są nienaruszalne)
- utworzono Królestwo Polskie (Rosja)
- restauracja ustroju...

Historia

Rozwój komunikacji na przełomie XIX/XX wieku

Rozwój komunikacji miał duże znaczenie dla cywilizacji. Coraz szybsze i wygodniejsze poruszanie było darzeniem wielu konstruktorów. Począwszy od prostych, wolnych i mało wygodnych pojazdów kończąc na szybkich i wygodnych pojazdach. W tej p...