Stanisław August Poniatowski (1732-1798) - czego dokonał

Stanisław August Poniatowski
(1732-1798)

? Był w każdym calu Europejczykiem
? Doskonale wykształcony, znał wiele języków (np. Francuski, Angielski, Niemiecki, Łacina oraz Greka)
? W młodości wiele lat spędził za granicą
? Był miłośnikiem i kolekcjonerem sztuki
? Jako król był także mecenasem sztuki i choć ta nie była zbyt zasobna, przeznaczał duże sumy na pensje dla ludzi pióra i sztuki
? Katarzyna II popierając kandydaturą Poniatowskiego liczyła, ze będzie on realizował jej politykę, przez co Rosja zapewni sobie wpływ na wewnętrzne sprawy polskie
? Powołał namiastkę rządu ? ? konfederację króla z ministrami?
? powołał także komisje skarbową i wojskową
? Jako król polecił także bić nowe monety. Było to konieczne, gdyż Fryderyk II zalewał Polskę fałszywym pieniądzem, wywożąc pełnowartościowy polski pieniądz za granice
? Stworzył radę złożoną z ministrów będących rządem państwa
? Stworzył w Warszawie szkołę rycerską
? Wszystkie te zabiegi miały wzmocnić pozycje władcy
? Czartoryscy, niedawni protektorzy, niechętnie patrzyli na działania króla. Liczyli, że Poniatowski będzie bezwolnym narzędziem realizującym ich polecenia
? Reformy przeprowadzone przez króla zaniepokoiły też państwa ościenne. Postanowiły one jak najszybciej uporządkować sprawy w Polsce na swoją korzyść, a za pretekst posłużyła wówczas sprawa innowierców.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Poczet królów i książąt polskich.

Mieszko I, z dyn. Piastów, ur. ok. 935, zm. 25 V 992, pierwszy hist. przedstawiciel dyn. Piastów, książę pol. od 960, twórca państwa pol., syn Siemomysła (wg tradycji spisanej ok. 1115), ojciec m.in. Bolesława I Chrobrego i Świętosławy (...