Krajobrazy w Tatrach są różnorodne.

Na południu Polski

rozciąga się szerokim łukiem niewielki fragment jednego z największych w Europie łańcuchów górskich- Karpat. Łańcuch górski składa się z części zwanych pasmami. Do Karpat należy kilka biegnących przez nasz kraj pasm górskich, m.in. Beskidy, Pieniny, a także Tatry. Tatry zajmują niewielki obszar, ale leżą w granicach administracyjnych dwóch państw: Polski i Słowacji. U podnóża Tatr po polskiej stronie leży Zakopane- ośrodek sportów zimowych i piękna miejscowość wypoczynkowa.
Ze względu na różnorodność krajobrazów występujących w Tatrach na obszarze Polski wyróżniono Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie.

Za niedługo napiszę jeszcze osobno o Tatrach Wysokich i Tatrach Zachodnich.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Na Semestr w ULO

Położenie Polski
Polska leży w umiarkowanych szerokościach geograficznych półkuli północnej, w centralnej części Europy, zaliczanej do strefy czasu środkowoeuropejskiego liczonego według 15° E, w strefie klimatu umiarkowanego ciep...