Rośliny i ryby bałtyckie.

Rośliny:
-Taśma
-Morszczyn
-Widlik
-Gałęzatka

Ryby:
-Szprot
-Iglicznia
-Makrela
-Śledź
-Płastuga (Flądra)
-Dorsz
-Okoń
-Szczupak
-Ciernik
-Leszcz
-Płoć
-Łosoś szlachetny
-Węgorz europejski

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Morze Bałtyckie

Bałtyk jest wewnątrzkontynentalnym szelfowym morzem w pn. Europie, jest odnogą oceanu Atlantyckiego. Cieśniny Duńskie (Kattegat, Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund) łączą Morze Bałtyckie ze Skagerrakiem i Morzem Północnym. Za granicę Morza ...

Geografia

Zanieczyszczenie Bałtyku

Według realistycznych przewidywań, jeśli nie nastąpi zasadnicza zmiana obserwowanych od wielu lat tendencji, za 30 do 50 lat Bałtyk stać się może morzem martwym. A co oznacza zniszczenie życia w morzu, u którego wybrzeży żyjemy, trudno s...

Geografia

Charakterystyka Morza Bałtyckiego

1. GENEZA BAŁTYKU


Nazwa Bałtyk (Mare Balticum) przyjęta się w XI wieku i pochodzi prawdopodobnie od starosłowiańskiego słowa blato, oznaczającego wielką, słoną wodę.

Na powstanie Bałtyku decydujący wpływ wywarł...

Geografia

Bałtyk - eutrofizacja.

Ogólna charakterystyka zbiorników wodnych

Jednym z podstawowych elementów ochrony środowiska jest ochrona wód, a w tym także wód morskich przed zanieczyszczeniem.
Morza od zawsze były zaśmiecane i zanieczyszczane przez ludzi mi...

Biologia

Znaczenie i rola parków narodowych dla społeczeństwa na przykładzie Wolińskiego parku Narodowego

Park Narodowy to obszar objęty ochroną prawną, zachowany w stanie naturalnym lub niewiele zmienionym przez działalność gospodarczą człowieka, charakteryzujący się nieprzeciętnymi wartościami naukowymi oraz wyjątkowymi walorami przyrodni...