Biografia Czesława Miłosza

Czesław Miłosz był wybitnym poetą polskim. Istnieją różne opinie na jego temat. Jedni uważają go za wspaniałego artystę, inni za wroga narodu polskiego. Skąd ta różnica zdań? Zobaczmy.
Miłosz urodził się w 1911 roku, a więc jeszcze przed I wojną światową w Szetejniach koło Kowna pod zaborem rosyjskim. Został wychowany w duchu tolerancji i wielokulturowości. Poeta przeżył wiele ważnych wydarzeń historycznych, które wywarły duży wpływ na jego późniejszą twórczość, między innymi: rewolucję październikową i wojnę polsko – bolszewicką. Zaraz po rozpoczęciu II wojny światowej, Miłosz był zmuszony do emigracji. Jednak następnego roku wrócił do rodzinnej miejscowości. Tymczasem na teren Litwy wkroczyły wojska ZSRR i rozpoczęła się sowiecka okupacja. To wydarzenie zostawiło wielki ślad w twórczości wieszcza. Przeniósł się do Warszawy pod okupacją niemiecką i z pomocą podziemia polskich patriotów pod pseudonimem Jan Syruć opublikował w tom „Wiersze”. Po nieudanym powstaniu warszawskim wyjechał do Krakowa, gdzie pozostał do końca wojny.
W okresie powojennym przejawiał poglądy lewicowe, tzn. popierał Stalina. Gdy jednak przekonał się, że komunizm nie oznacza równości, a terror i prześladowanie polskich patriotów, zerwał z polityką i poprosił o azyl we Francji. W 1960 roku Miłosz przeprowadził się do USA, gdzie wykładał literaturę słowiańską w Berkeley i na Harvardzie. Tam tworzył bardzo różnorodną poezję. W Polsce uważany był za zdrajcę i został uroczyście potępiony. W PRL istniał zapis cenzorski, zakazujący nie tylko publikować jego utwory, ale nawet wymieniać jego nazwisko w publikacjach! Część Polaków chętnie czytała jego książki i zbiory wierszy drukowanych w podziemiu lub przemycanych zza granicy, a część kategorycznie odrzucała go. Niemniej jednak po otrzymaniu przez Miłosza nagrody Nobla za całokształt twórczości, stosunek władz i społeczeństwa zaczął się zmieniać. Rok później poeta wrócił do ojczyzny, gdzie ukazywała się już część jego ocenzurowanych książek.
Czesław Miłosz tłumaczył również książki, między innymi wybrane księgi z Biblii: Księgę Psalmów, Księgę Hioba, Księgę pięciu megilot, Księgę Mądrości, Ewangelię Marka, Apokalipsę świętego Jana. Przekładał także polską poezję na język angielski. W 1994 roku Miłosz został uhonorowany Orderem Orła Białego. Zmarł 14 sierpnia 2004 w Krakowie, przeżywszy 93 lata. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce.
Myślę, że Czesława Miłosza należy uważać za wybitnego polskiego poetę. Można powiedzieć, że „mimo iż naród odwrócił się od niego plecami”, on dalej pisał po polsku, aż wreszcie doczekał się uznania. Jego postawa powinna być przykładem dla wszystkich Polaków.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czesław Miłosz biografia.

MIŁOSZ CZESŁAW (ur. 1911), poeta, prozaik, eseista, tłumacz; przed 1939 w wil. grupie Żagary; podczas okupacji niem. uczestnik podziemnego życia kult. w Warszawie; 1945–50 w pol. służbie dyplomatycznej; 1951 pozostał na emigracji we Francj...

Język polski

Literacki i filmowy obraz PRL.

Czasy PRL-u to dla wielu młodych ludzi czasy odległe, zapomniane, a nawet nie warte pamiętania. My, jako pokolenie młodzieży wychowanej już w demokratycznej i wolnej Polsce nie doświadczyliśmy komunizmu na własnej skórze , nie wiemy, czym ...

Język polski

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie) – polski poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista i prawnik. W czasie wojny był żołnierzem...

Język polski

Starożytnosc

Epika-świat przedstawiony przez autora poprzez opowiadanie i opis (epopeja, nowela, opowiadanie, powieść)
Liryka-świat osobistych doznań „ja” lirycznego (monolog)(elegia, tren, oda, pieśń, hymn, erotyk, sonet)
Dramat-bohaterowie p...