Trawienie białek, tluszczy,skrobi

PRZYSTOSOWANIA
Jama ustna :
- pobiera pokarm
- rozdrabnia pokarm
- nawilżeniu przez ślinę
- uformowaniu w kęsy.
- prezesowaniu kęsów do tyłu
Gruczoły żołądka
- wydzielają śluz
- sok żołądkowy,
- trawienie białek.
- trawienie cukrów
W jelicie cienkim
- trawienie węglowodanów,
tłuszczów i białek.
- fałdy okrężne
- kosmki jelitowe.
W jelicie grubym
- zach. wchł. H2O jon. wit ,
- a nast. formowanie kału.FUNKCJE
Wątroba
- chroni org. przed gwałt.
zmianami cukru we krwi,
- wytwarza mocznik,
- rozkłada trucizny
- alkohol i leki
- nadwyżki aminokwasów
Trzustka
- wydziela insulinę,
- sok trzustkowy
który rozkłada białka
- wyspy trzustkowe

TRAWIENIE

Tr. Skrobi amylazy- enzymy glikolityczne rozkł wiązania w cukrach złożonych. Amylaza ślinowa i trzustkowa odczepiają od cząst wielocukru dwucukrowe cząst. maltozy. Produkt koń. trawienia- glukoza wchłaniana jest do naczyń krwion.kosmyków jelitowych stamtąd wedruje żyłą wrotną do wątroby i dalej jest rozprowadzana po całym ciele. Nadwyżka glukozy w wątrobie może być wykorzystywana do syntezy glikogenu .Gdy nadwyżka jest duża glukoza w wątrobie przekszt. jest w glicerol, kwasy tłuszcz., które są wydz. do krwi. Z krwią trafiają one do komórek tk. tłuszczowej i ulegają zamianie na tłuszcze zapasowe.


Tr. Białek zaczyna się w żołądku gdzie komórki gruczołowe wydzielają nieczynny enzym- pepsynogen. Razem z kwasem sol. Pepsynogen przekształca się w pepsynę. Pepsyna rozkł. białka na krótsze łańcuchy polipeptydowi. W jelicie cien. działaja trypsyna i chymotrypsyna, które rozkł. cząst. polipeptydów i dipeptydów. Oba enzymy wytwarz. są przez trzustkę i do dwunastnicy dostają się w post. nieczynnej. Tripeptydy i dipeptydy rozkł. są przez peptydazy ściany jelita cienkiego do aminokwasów. Aminokwasy są wchłaniane do krwi i żyłą wrotną dost. się do wątroby. Stamtąd część aminokwasów dalej wedruje z krwią do kom. ciała. W kom. wątroby nadwyżka aminokwasów pozbawiona jest reszt aminowych. Powstaje amoniak, który jest przetworzony przez kom. wątr. na mocznik i odtransportowany do nerek . Ketokwasy są przekształc. W cukry albo inne aminokwasy gdzie mogą być zużyte na tłuszcze zapasowe.


Tr. Tłuszczy w jamie ustnej i żołądku lipidy nie są trawione, w jelicie cien. powst. mieszanina glicerolu i kwas. tłuszczowych . Tworzą one z solami żółciowymi kompleksy – micelami. Dzięki temu łatwo przenikają do komórek nabł. kosmków jelita cien. Tam następuje resynteza tłuszczów obojętnych. Ich cząst. są opakowane białkami zwane chylomikrony wydzielane są do naczyń limfatycznych. Niewielka część produktów trawienia lipidów np. krótkołańcuchowe kwasy tłuszcz. Z masła dostają się bezpośrednio do krwi. Transportowane są naczyniami limfatycznymi kompleksy białkowo-lipidowe mogą dostać się później do naczyń krwionośnych i ulec dalszemu rozprowadzeniu.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Trawienie tłuszczy, białek, kwasów nukleinowych i cukrów

TRAWIENIE TŁUSZCZY
W pierwszym etapie trawienia tłuszczy (w DWUNASTNICY) krople tłuszczu są emulgowane. Oznacza to, że zmniejsza się ich napięcie powierzchniowe, co później ułatwia dostęp enzymów trawiących tłuszcze (LIPAZY). Dziej...