Kwasy karboksylowe

w zalaczniku

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe (rysunki w pliku .doc)


BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI:
Kwasami karboksylowymi nazywamy grupę związków organicznych, pochodnych węglowodorów, zawierających w cząsteczce jedną lub więcej grup karboksylowych
...

Chemia

Kwasy karboksylowe

WSTĘP
Kwasy karboksylowe to związki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym –COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa. Dysocjują w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworzą sole, z alkoholami i fenolami – estry. Szero...

Chemia

Kwasy karboksylowe

WSTEP

Kwasy karboksylowe to zwiazki organiczne o wzorze ogólnym R-COOH, przy czym –COOH to grupa karboksylowa, a R-COO to reszta kwasowa. Dysocjuja w wodzie, w reakcji z wodorotlenkami tworza sole, z alkoholami i fenolami – estry. Szer...

Chemia

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe zawierają w sobie grupę funkcyjną -COOH, zwaną karboksylową. Niektóre składają się z jednej takiej grupy, wtedy mówi sie o nich, że są jednokarboksylowe. Przykładem takiego kwasu może być kwas mrówkowy HCOOH, czy o...

Chemia

Kwasy karboksylowe

KWASY KARBOKSYLOWE są to związki organiczne, których cząsteczki składają się z grup węglowodorowych i nadających im charakterystyczne właściwości grup karboksylowych –COOH
Ogólny wzór alifatycznych kwasów karboksylowych
Gru...

Chemia

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe (organiczne) to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę karboksylową.
(COOH) Kwasy karboksylowe z krótkimi grupami alkilowymi są dobrze rozpuszczającymi się w wodzie cieczami o ostrym, nieprzyjemnym zap...