Plan wydarzeń do lektury "Sposób na Alcybiadesa"


1. Wspomnienia z lat szkolnych ucznia Ciamciary.
2. Nieuctwo klasy VIIIa.
3. Zaniepokojenie pedagogów poziomem wiedzy chłopców.
4. Wymyślenie przez uczniów sposobów na nie nauczanie się i posiadanie dobrych stopni.
5. Zgoda chłopców na udział w próbach szkolnego teatrzyku.
6. Zakupienie Sposobu na Alcybiadesa od Szekspira.
7. Rozpoczęcie realizacji Sposobu.
8. Uczenie się przez kolejno wyznaczonych do tego uczniów.
9. Pomaganie nauczycielowi w różnych czynnościach.
10. Założenie kółka historycznego.
11. Pozorne zainteresowanie lekcjami.
12. Próby zagadywania nauczycieli.
13. Nieświadome, choć prawdziwe zainteresowanie historią.
14. Brak akceptacji przez grono pedagogiczne.
15. Wieść o przyjeździe wycieczki z Ełku.
16. Sen Ciamciary.
17. Przyznanie się chłopców do stosowania Sposobu.
18. Oprowadzenie przyjezdnych po starówce.
19. Zdumienie z powodu wiedzy chłopców.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń do lektury "Sposób na Alcybiadesa"


1. Wspomnienia z lat szkolnych ucznia Ciamciary.
2. Nieuctwo klasy VIIIa.
3. Zaniepokojenie pedagogów poziomem wiedzy chłopców.
4. Wymyślenie przez uczniów sposobów na nie nauczanie się i posiadanie dobrych stopni.
5. Zgo...

Język polski

Plan wydarzeń "Sposób na Alcybiadesa"

Plan wydarzeń lektury dla klas 6 "Sposób na Alcybiadesa":
1) Chłopcy w gabinecie dyrektora
2) Ósma „A” pod oblężeniem nauczycieli
3) Próba nakłonienia starszych kolegów do wyjawienia sposobu
4) Zakup SPONY
5) Wielki...