Biblijne związki frazeologiczne

Drzewo poznania dobra i zła - pożądanie, pragnienie decydowania o tym, co dobre i złe; chęć upodobnienia się do Boga

Ziemia obiecana - kraj szczęśliwości, dobrobytu, wolności

Egipskie ciemności - coś przykrego, dręczącego, nieszczęście

Manna z nieba - nieoczekiwana pomoc, ratunek

Krzak gorejący - obecność Boga

Przejście przez Morze Czerwone - próba wiary

Żona Lota - niezaspokojona ciekawość

Wieża Babel - chaos, bałagan, zamieszanie

Hiobowe wieści - wieści smutne, tragiczne, fatalne

Judaszowy pocałunek - gest fałszywy, niecny, dwulicowy

Judaszowe srebrniki - zapłata za zdradę

Wdowi grosz - ofiara ze szczerego serca, niewielka suma

Zakazany owoc - coś zakazanego, zabronionego

Niewierny Tomasz - sceptyk, niedowiarek

Wąż - symbol szatana

Przenieść się na łono Abrahama - umrzeć

Syn marnotrawny - człowiek, który zawinił i opamiętał się

Faryzeusz - obłudnik, nikczemnik

Gałązka oliwna - znak pokoju

Salomonowy wyrok - wyrok słuszny i sprawiedliwy

Byś alfą i omegą - umieć coś od początku do końca, być początkiem i końcem

Sodoma i Gomora - miejsce, w którym odbywają się rzeczy niemoralne, występne

Zamienić się w słup soli - skamienieć z wrażenia

Plagi egipskie - dotkliwe, nieznośne wydarzenie

Kainowe znamię - piętno zbrodniarza, bratobójcy

Kielich goryczy - cierpienie, boleść

Królestwo niebieskie - Niebo, coś pięknego, nieskończonego

Chleb życia - coś, dzięki czemu życie jest długie i piękne

Kamień węgielny - podstawa, początek czegoś

Złoty cielec - przedmiot kultu

Trąby jerychońskie - przeraźliwy, silny dźwięk

Rzucać perły przed wieprze - ofiarowywać coś wartościowego komuś, kto na to nie zasługuje

Z pustego i Salomon nie naleje - są sprawy, których nawet najmądrzejsi nie są w stanie rozwiązać

Rzeź niewiniątek - wydarzenie, w którym padło wiele niewinnych ofiar

Miska soczewicy - oddanie czegoś bardzo cennego za coś, co jest niewiele warte

Umywać od czegoś ręce - zrzucać z siebie odpowiedzialność

Palec Boży - symbol sprawiedliwości

Miłosierny samarytanin - ktoś dobry, litujący się nad słabszymi, potrzebującymi pomocy

Miecz obosieczny - coś, co działa w obie strony

Niebieski ptak - człowiek żyjący cudzym kosztem, próżniak

Kozioł ofiarny - człowiek, na którego niesłuszne zrzuca się całą odpowiedzialność za coś

Wilk w owczej skórze - obłudnik, ktoś udający pokornego, grzecznego

Błędna owca - ktoś zmyślony, nieprzytomny

Arka Noego - symbol schronienia, przetrwania

Rozdzielać szaty - ubolewać (zwykle przesadnie) z jakiegoś, czyjegoś powodu

Ani na jotę - ani trochę, w ogóle

Być ulepionym z jednej gliny - mieć takie same cechy, być podobnym

Dni są policzone - koniec czegoś

Łuski spadają z oczu - ktoś dostrzega prawdę, pozbawia się złudzeń

Oddzielić ziarno od plew - odróżnić to, co dobre i złe

Posypać głowę popiołem - uznać się winnym

Rzucić w kogoś kamieniem - potępiać kogoś

Sądny dzień - wielkie zamieszanie

Włos z głowy nie spadnie - ktoś jest bezpieczny

Wołać o pomstę do nieba - coś jest karygodne, zasługuje na potępienie

W stroju Adama - zupełnie nago

Chodzić od Annasza do Kajfasza - zbywać kogoś, kierować go do instytucji, osób, które nie pomogą w wyjaśnieniu sprawy

Kamień obrazy - przyczyna, powód zgorszenia

Kolos na glinianych nogach - wielkie mocarstwo, instytucja

Litera prawa - to, co jest zapisywane w przepisach prawnych

Sól ziemi - najbardziej wartościowi ludzie

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

POLSKI ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE znaczenie biblijne, znaczenie współczesne umywać ręce- syzyfowa praca- męki Kantala-

POLSKI ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE znaczenie biblijne, znaczenie współczesne umywać ręce- syzyfowa praca- męki Kantala-...

Język polski

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii.

Historie biblijne oraz mitologa grecko -rzymska stały się źródłem licznych motywów ,które wykorzystywane były w dziełach literackich różnych epok. Dzieła te są również skarbnicą ustabilizowanych związków wyrazowych. Wykorzystywane ...

Język polski

Motywy biblijne w literaturze, rodzaje nawiązań do Biblii.

TOPIKA BIBLIJNA
Topika chrześcijańska, znak zainteresowań twórców literackich i innych sztuk pięknych problematyką religijną, metafizyczną i egzystencjalną od średniowiecza do współczesności, przywoływanie symboli, obrazów i moty...

Język polski

Związki frazeologiczne związane z Biblią

1. Chodzić od Annasza do Kajfasza - brak porozumienia.

2. Arka przymierza - Arka zaginęła w trakcie najazdu armii Babilonu pod wodzą Nabuchodonozora II na Palestynę w 586 p.n.e. i zburzenia pierwszej świątyni. Stanowiła ona centrum...

Język polski

Antyk - starożytność. Barwy najstarszej epoki.

Epoka starożytności to najstarszy okres w dziejach kultury europejskiej. Za jej początek przyjmuje się ten czas, kiedy człowiek zaczął pozostawiać po sobie ślady kultury materialnej (ok. 2000 r. p.n.e.). Za początek epoki starożytn...