Gazy szlachetne

Gazami szlachetnymi nazywa się pierwiastki z grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych. Do pierwiastków tych zalicza się: hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon. Pierwiastki te są niemal całkowicie niereaktywne, a hel, neon, argon i krypton nie tworzą żadnych związków chemicznych. Wynika to z faktu, że nie zawierają one żadnych, niezapełnionych w pełni elektronami orbitali które by mogły uczestniczyć w tworzeniu wiązań chemicznych.

Ksenon tworzy z trudem nieliczne związki, ponadto są one nietrwałe; Radon tworzy je łatwiej, ma jeden trwały związek - fluorek radonu. Hel, neon, argon i ksenon występują w niewielkich ilościach w powietrzu i ich podstawowym sposobem otrzymywania jest destylacja frakcjonująca powietrza. Krypton i radon są końcowymi produktami rozpadu promieniotwórczego uranu i plutonu i towarzyszą zwykle złożom rud tych metali, dzięki czemu można te złoża stosunkowo łatwo wykrywać.

Gazy szlachetne wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obojętna, beztlenowa atmosfera zapobiegająca reakcjom utleniania. Stosuje się je do napełniania żarówek, wnętrz napędów magnetycznych (twarde dyski), do prowadzenia reakcji wymagających obojętnych warunków i do spieniania tworzyw sztucznych.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Gazy Szlachetne

MIeszanina pierwiastków gazowych występująca w powietrzu w znakomitych ilościach (~1%) to gazy szlachetne, a głównie: argon, hel, neon, kryston, i ksenon. Gazy te mają podobne właściwości i w zwykłych warunkach nie reagują z pierwiastkam...

Chemia

1.Wyjaśnij co rozumiesz przez nazwe gazy szlachetne ? 2.Które gazy zaliczamy do gazów szlachetnych ? 3. Pokaż gdzie wykorzystuje się w gospodarce gazy szlachetne ?

1.Wyjaśnij co rozumiesz przez nazwe gazy szlachetne ? 2.Które gazy zaliczamy do gazów szlachetnych ? 3. Pokaż gdzie wykorzystuje się w gospodarce gazy szlachetne ?...

Chemia

ZAD1 GAZY SZLACHETNE NIESA AKTRYWNE CHEMICZNIE TO ZANACZY : ---- ZAD2 GAZY SZLACHETNE SWIECA SIE POD WPŁYWEM :..... POMUSZCIE BŁAGAM ..... ;( PANI TO SPRAWDZA

ZAD1 GAZY SZLACHETNE NIESA AKTRYWNE CHEMICZNIE TO ZANACZY : ---- ZAD2 GAZY SZLACHETNE SWIECA SIE POD WPŁYWEM :..... POMUSZCIE BŁAGAM ..... ;( PANI TO SPRAWDZA...

Chemia

Gazy szlachetne: hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon

Gazy szlachetne
Jest to grupa pierwiastków w układzie okresowym pierwiastków. Należą do niej: hel (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), ksenon (Xe), oraz radon (Ra). Helowce są bezbarwnymi, bezwonnymi i biernymi chemicznie gaza...

Chemia

Gazy Szlachetne

Mieszanina pierwiastków gazowych występująca w powietrzu w znikomych ilościach, to gazy szlachetne.

A głównie to:
- Argon
- Hel
- Neon
- Krypton
- Ksenon

Gazy te mają bardzo podobne właściwośc...

Chemia

[SIÓDMA KLASA] Gazy szlachetne są składnikami powietrza. Wymień te gazy.

[SIÓDMA KLASA] Gazy szlachetne są składnikami powietrza. Wymień te gazy....