Rodzaje okolicznika

1. Okolicznik miejsca (gdzie? dokąd? skąd?)
Przykład: Idę do domu.

2. Okolicznik czasu (kiedy? jak długo?)
Przykład: Wczoraj pojechałem na wycieczkę.

3. Okolicznik celu (po co? w jakim celu?)
Przykład: Idę po chleb.

4. Okolicznik sposobu (jak? w jaki sposób?)
Przykład: Mówię szybko.

5. Okolicznik przyczyny (dlaczego? z jakiego powodu?)
Przykład: Stoję z powodu kolejki.

6. Okolicznik przyzwolenia (mimo co? pomimo czego?)
Przykład: Maszeruje mimo deszczu.

7. Okolicznik warunku (pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?)
Przykład: Pomogę ci jeżeli będziesz chciał.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

jakie są rodzaje okolicznika

jakie są rodzaje okolicznika...

Język polski

Rodzaje okolicznika

Okolicznik miejsca - gdzie? skąd? dokąd? którędy?
Np. Kasia idzie do domu.

Okolicznik czasu - kiedy? Jak długo? Odkąd? Dokąd?
Np. Jutro idę do szkoły.

Okolicznik celu 0 po co? w jakim celu?

Język polski

Podmiot, orzeczenie, okolicznik, dopełnienie - części zdania

I. PODMIOT jest główną częścią zdania. Nazywa wykonawcę czynności albo osobę (rzecz) ulegającą czynności, stanowi lub procesowi.
Rozróżniamy następujące typy podmiotu:

1). PODMIOT GRAMATYCZNY może być wy...

Język polski

Gramatyka

FONETYKA
To dział nauki o języku, którego przedmiotem są artykułowane dźwięki mowy, czyli głoski.
Dźwięk- to zaburzenie falowe występujące w jakimś ciele sprężystym. Źródłem każdego dźwięku są, więc drgania dowolnego...

Język polski

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka

I Wstęp
Właściwością polszczyzny, między innymi jest to, że liczne polskie wyrazy odmieniają się przez przypadki, liczby, osoby, czasy. Właściwość ta pozwala ustalić powiązania między wyrazami w zdaniu oraz łączyć sło...