Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Przyczyny wybuchu


- Niemcy chcieli "uwolnić się" od niekorzystnych dla nich postanowień traktatu wersalskiego
- chęć zemsty Niemiec, po przegranej z I wojny światowej
- odmowa Polski na propozycję Niemiec (wybudowanie drogi i linii kolejowej oraz to, aby Gdańsk był niemiecki) spowodowało to pogorszenie stosunków polsko - niemieckich
- prowokacja gliwicka (31 sierpnia 1939)
- zmuszenie do ustępstw Austrii i Czechosłowacji
- Japonia napada na Mandżurię (1937) wywołując tym samym wojnę z Chinami

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferencja w Paryżu- pod

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferen...

Historia

Przyczyny wybuchu I Wojny Światowej

Przyczyny wybuchu I Wojny Światowej:
- wyścig o kolonie, (rywalizacja o posiadłości kolonialne i rynki zbytu)
- wyścig zbrojeń,
- powstanie bloków militarnych, (trójprzymierze i trójporozumienie)
Bezpośrednią przyczyną wy...

Historia

Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

PRZYCZYNY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1. Polityka zagraniczna Japonii na początku XX wieku
• dynamiczny rozwój, wzrost gospodarczy, wysoki poziom oświaty
• rozwój cywilizacyjny i przyrost naturalny ludności
• wielki k...

Język angielski

Pośrednie przyczyny wybuchu 1 wojny światowej (bezpośrednią znam)

Pośrednie przyczyny wybuchu 1 wojny światowej (bezpośrednią znam)...

Język angielski

przyczyny wybuchu 1 wojny światowej a)gospodarcze b)polityczne c)militarne d)narodowościowe

przyczyny wybuchu 1 wojny światowej a)gospodarcze b)polityczne c)militarne d)narodowościowe...

Język angielski

podaj 4 przyczyny wybuchu 2 wojny światowej

podaj 4 przyczyny wybuchu 2 wojny światowej...