Przyczyny wybuchu II wojny światowej

Przyczyny wybuchu


- Niemcy chcieli "uwolnić się" od niekorzystnych dla nich postanowień traktatu wersalskiego
- chęć zemsty Niemiec, po przegranej z I wojny światowej
- odmowa Polski na propozycję Niemiec (wybudowanie drogi i linii kolejowej oraz to, aby Gdańsk był niemiecki) spowodowało to pogorszenie stosunków polsko - niemieckich
- prowokacja gliwicka (31 sierpnia 1939)
- zmuszenie do ustępstw Austrii i Czechosłowacji
- Japonia napada na Mandżurię (1937) wywołując tym samym wojnę z Chinami

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1. Przyczyny międzynarodowe wybuchu II wojny światowej. 2. Przyczyny wybuchu II wojny światowej związane z Polską. 3. Sojusz niemiecko-radziecki i jego wpływ na wybuch II wojny światowej.  plis piszcie te przyczyny potrzebuję to na teraz.

1. Przyczyny międzynarodowe wybuchu II wojny światowej. 2. Przyczyny wybuchu II wojny światowej związane z Polską. 3. Sojusz niemiecko-radziecki i jego wpływ na wybuch II wojny światowej.  plis piszcie te przyczyny potrzebuję to na teraz....

Język angielski

przedstawia przyczyny wybuchu 1 wojny światowej ( tak gdzieś 6) , obliczu ile lat uplyneło od : a) wybuchu 1 wojny światowej b) zakończenia 1 wojny światowej . co to : liga na rowów ((((( PROSZĘ JAK NAJKRÓCEJ)))))

przedstawia przyczyny wybuchu 1 wojny światowej ( tak gdzieś 6) , obliczu ile lat uplyneło od : a) wybuchu 1 wojny światowej b) zakończenia 1 wojny światowej . co to : liga na rowów ((((( PROSZĘ JAK NAJKRÓCEJ)))))...

Język angielski

1) Przyczyny wybuchu I wojny światowej, dwa bloki militarne, charakter I wojny światowej. 2) Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. 3) Koniec I wojny światowej. Proszę o jak najszybszą odpowiedź ;) Daje naj ;D

1) Przyczyny wybuchu I wojny światowej, dwa bloki militarne, charakter I wojny światowej. 2) Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. 3) Koniec I wojny światowej. Proszę o jak najszybszą odpowiedź ;) Daje naj ;D...

Język angielski

6. klasa. historia. przyczyny wybuchu 2 wojny światowej . skutki wybuchu 2 wojny światowej.

6. klasa. historia. przyczyny wybuchu 2 wojny światowej . skutki wybuchu 2 wojny światowej....

Język angielski

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferencja w Paryżu- pod

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferen...

Język angielski

1. Jakie były przyczyny wybuchu drugiej wojny światowej 2.Wyjaśnij ,w jaki sposób Hitler łamał postanowienia traktatu wersalskiego 3.Wymień główne fronty wojny w czasie drugiej wojny światowej 4.Jakie były główne postanowienia konferencji Wielkiej Trójki

1. Jakie były przyczyny wybuchu drugiej wojny światowej 2.Wyjaśnij ,w jaki sposób Hitler łamał postanowienia traktatu wersalskiego 3.Wymień główne fronty wojny w czasie drugiej wojny światowej 4.Jakie były główne postanowienia konferenc...