przedstawia przyczyny wybuchu 1 wojny światowej ( tak gdzieś 6) , obliczu ile lat uplyneło od : a) wybuchu 1 wojny światowej b) zakończenia 1 wojny światowej . co to : liga na rowów ((((( PROSZĘ JAK NAJKRÓCEJ)))))

przedstawia przyczyny wybuchu 1 wojny światowej ( tak gdzieś 6) , obliczu ile lat uplyneło od : a) wybuchu 1 wojny światowej b) zakończenia 1 wojny światowej . co to : liga na rowów ((((( PROSZĘ JAK NAJKRÓCEJ)))))
Odpowiedź

1. Chęć odzyskania Alzacji i Lotaryngii przez Francję (które znajdowały się pod kontrolą Niemiec) 2.Spór między mocarstwami o kolonie ( głównie między Francją, W.Brytanią i Niemcami) 3.Sprzeciw W.Brytanii i Francji na objęcie kontroli nad Marokiem przez Niemcy 4.1 Konflikt bałkański między Turcją a Serbią, Czarnogórą, Bułgarią i Grecją a 2 konflikt między Serbią, Grecją, Rumunią, Czarnogórą i Turcją przeciwko Bułgarii 5. Wojna między Japonią a Rosją o Koreę.  6. Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Haugsburga 28 czerwca 1914r.)  Od wybuchu 1 wojny światowej minęło prawie 101 lat Od zakończenia 1 Wojny światowej minęło ok. 97 lat Liga Narodów - Organizacja działająca w 20-leciu międzywojennym której celem było zachowanie pokoju na świecie i rozstrzyganie sporów międzynarodowych. W jej skład wchodziła większość istniejących państw (w tym Polska)

Dodaj swoją odpowiedź