Co to jest Algorytm i sposoby zapisywania algorytmu.

ALGORYTM - uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie.

Sposoby zapisywania algorytmów:
a) słowny
- przedstawienie rozwiązania za pomocą słów,
b) Lista kroków
- przedstawienie algorytmu w kolejnych punktach prowadzących do rozwiązania problemu,
c) Schemat blokowy:
- graficzny sposób przedstawienia algorytmu.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Algorytmika - wprowadzenie

ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności.
Opisanie zadania, czyli szukanie związku, jaki zachodzi między danymi a wynikami, nazywamy SPECYFIKACJĄ ZADANIA

Systemy i sieci

„Bezpieczenstwo transakcji dokonywanych przez internet”

„Bezpieczenstwo transakcji dokonywanych przez internet”

SPIS TRESCI:1. wstep,
2. dane na temat transakcji internetowych,
3. bezpieczne uslugi bankow,
4. zakupy przez internet,
5. badanie Urzedu Ochron...