Jak napisać wypracowanie?

Kryteria oceny

TYTUŁ

WSTĘP
- Nawiązuje do tematu i wprowadzam do rozwinięcia (muszę użyć wyrazów z tematu)
- Wprowadzić bohaterów, czas i miejsce wydarzeń

ROZWINIĘCIE
- nie pisze wszystkiego co wiem, wybieram tylko wiadomości na temat
- rozwijam temat akapitami, a w każdym akapicie co najmniej trzy zdania rozwinięte.
- w każdym akapicie musi być spójność tzn. jedno zdanie wypływa z drugiego
- ożywię styl równoważnikami zdań, zdaniami wykrzyknikowymi i pytającymi (np. Cisza! Czy nikogo tu niema?)
- wprowadzam elementy np. krótkiego opisu (pejzażu, osoby, rzeczy, zjawiska) wyrażam swoje uczucia (np. Ach, jak tu pięknie!), wprowadzam króciutki dialog.
- nie powtarzam tych samych wyrazów (np. być)
- piszę zdaniami rozwiniętymi

ZAKOŃCZENIE
- podsumowuje temat i wyciągam wnioski (pouczenia, morał)
- używam wyrazów z tematu
- stosuję słownictwo np. myślę, uważam że, jestem przekonana, moim zdaniem, według mnie, niewątpliwie

Na ocenę wpływa również:
- kaligrafia i estetyka zapisu
- styl, język, (budowa zdań)
- ortografia
- akapity

Osiągnę spójność, gdy zastosuję wyrazy: na przykład, na początku, następnie, później, przedtem, potem, po pewnym czasie, zanim, wkrótce, podczas gdy, po chwili, nagle, wtem, w tej samej chwili, w mgnieniu oka, więc, zatem, toteż, dlatego, gdy, kiedy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak napisać wypracowanie o miejscowosci

Jak napisać wypracowanie o miejscowosci...

Język polski

jak napisać wypracowanie

jak napisać wypracowanie...

Język polski

Jak napisać wypracowanie z ferri PROSZĘ WAS TO NA JUTRO

Jak napisać wypracowanie z ferri PROSZĘ WAS TO NA JUTRO...

Język polski

jak napisać wypracowanie na jutro plisssssss

jak napisać wypracowanie na jutro plisssssss...

Język polski

Jak napisać wypracowanie o ulubionym nauczycielu ?

Jak napisać wypracowanie o ulubionym nauczycielu ?...

Język polski

jak napisać wypracowanie o chłopcach z placu broni

jak napisać wypracowanie o chłopcach z placu broni...