Konferencje Wielkiej Trójki

Teheran (28listopad - 2 grudnia 1943r.)
Uczestnicy: Ameryka, Anglia, Sowieci
Postanowienia:
*drugi front na terenie Francji (1944r)
*powstanie Europejskiej Komisji Doradczej
*powołanie organizacji miedzynarodowej (pokoj na swiecie)
* ustalono wschodnia granice Polski wzdluz Curzona

Jałta (4-11 lutego 1945r.)
Uczestnicy: USA, Anglia, Sowieci
Postanowienia:
* podzial Niemiec na 4 strefy okupacyjne
* koordynacja dzialań na wszytskich frontach
* rzad koalicyjny na Jugoslawi
Postanowienia w sprawie polskiej:
* przyrost terytorialny kosztem Niemiec
* granica wschodnia powiekszona na korzyśc Polski

Poczdam (17lipca - 2 sierpnia 1945r.)
Uczestnicy: nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Józef Stalin
Postanowienia:
* na terenie Niemiec powstaną wojskowe administracyjne zarzady
*mocarstwa mialy sie zajac sciaganiem reparacji wojennych
* przesiedlenia ludnosci do stref okupacyjnych
* ZSRR mialo przekazac Polsce reparacje wojenne

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Konferencje Wielkiej Trójki

Szydłowiec 2002
Ogłoszenie przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone zasad Karty Atlantyckiej można uznać za początek formowania Wielkiej Koalicji antyfaszystowskiej, będącej swoistym zjednoczeniem wielu narodów. Liczba państw związa...

Historia

Konferencje Wielkiej Trójki


Uchwalenie przez kongres USA ustawy Lend-lease Act z marca 1941r., która zezwalała na dostarczanie broni tym państwom, których bezpieczeństwo wiązałoby się z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych oraz ogłoszenie przez Wielką Brytani...

Historia

Konferencje Wielkiej Trójki

Konferencja Teherańska, Jałtańska, Poczdamska

Zasadnicze ustalenia w sprawie przyszłości powojennego świata zapadły podczas konferencji Wielkiej Trójki ? Franklina D. Roosevelta (USA), Winstona Churchilla (Wielka Brytania) i Józefa...

Historia

Konferencje wielkiej trójki i ich konsekwencje dla Polski i świata

W dziejach II Wojny światowej miały miejsce trzy konferencje , w które odbyły się w Teheranie , Jałcie i Poczdamie .Udział w niej brała tzw. Wielka Trójka , a więc przedstawiciele Stanów Zjednoczonych , Anglii i Związku Radzieckiego .

Historia

Konferencje wielkiej trójki i ich konsekwencje dla Polski i świata

W dziejach II Wojny światowej miały miejsce trzy konferencje, w które odbyły się w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Udział w niej brała tzw. Wielka Trójka, a więc przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Anglii i Związku Radzieckiego.

Historia

Konferencje wielkiej trójki. Powstanie Onz

22 czerwca 1941 Winston Churchil zadeklarował pomoc ekonomiczną i techniczną (dostawy sprzętu wojskowego) dla ZSRR. Ta pomoc była im bardzo potrzebna, więc Stalin zgodził się na podpisanie układu. 12 lipca 1941 został zawarty angielsko –...